НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

Балкански ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1617
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и саниране на жилищни и обществени сгради. Строежи от благоустройствената инфраструктура. Проектиране, строителство, ремонт и
рехабилитация на водопроводи и канализация. Строителство на хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения. Съхранение, събиране и транспортиране на отпадъци.

Балканстрой АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0170290/C
Сертификатор: LRQA
Консултант: Софконтрол Консулт ООД
Обхват на сертификата: Строителство, реконструкция и ремонт на сгради и съоръжения; изграждане, рехабилитация и ремонт на водопроводи, канализация, електроинсталации, отоплителни, климатични и вентилационни инсталации; обекти и съоръжения от транспортната инфраструктура, включително пътища, улици, мостове и др.; обекти и съоръжения от благоустройствената инфраструктура, включително паркове, алеи, градини, площади и др.; хидротехнически съоръжения, включително пречиствателни станции (питейни и отпадни), язовири, тунели, напорни тръбопроводи, подпорни стени и др.; инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци; строежи от енергийната инфраструктура.

БАРАЖ ГРУП EООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-888
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Високо и ниско строителство на административни, обществени, промишлени, търговски, жилищни и смесени сгради и съоръжения.

БГ пожарна безопасност ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CZE-130038
Сертификатор: BVQI (Dasa - Zert)
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти.

БГ-ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2472
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, монтаж, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Противопожарно
обезопасяване и провеждане на превантивни организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти. Проектиране по част пожарна безопасност и огнезащита на конструкции. Продажба на пожарна техника, одеяла, шлангове и други стоки за пожарна безопасност.

Бел-РС ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/7986IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, монтаж, поддържане и ремонт на кабелни линии и оборудване в енергетиката и телекомуникациите.

Белсим ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1649
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Индустриално почистване и обслужване на промишлени машини и съоръжения.

Бетон-05 ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 466269 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на бетонови смеси и варови разтвори. Производство на бетонови изделия.

Бетонинтелект 94 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/14453/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране и консултантски услуги, авторски надзор и пусково - наладъчни работи на: пречиствателни станции за отпадни и природни води исъоръжения /инсталации за третиране на отпадъци; обекти от високото, инфраструктурното, транспортното, енергийното, хидротехническото, комуникационното и благоустройственото строителство.

Би Ем Лизинг - Трейд АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2040
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Търговия и сервиз на товарни и специализирани автомобили, автобуси, специализирани надстройки, комунална техника, кофи и контейнери за битови и
зелени отпадъци, летищна техника, пожарна и аварийно-спасителна техника, пътно- строителна, пътно-поддържаща техника, ремаркета и полуремаркета, хидравлични манипулатори, автокранове, вишки. Търговия с резервни части за тях.

Би Пи Си ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/12205/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, консултиране, изграждане, реконструкция на детски площадки, зони за отдих и спорт в селищна и извънселищна среда. Поддръжка на съоръжения и настилки за детски площадки и зони за отдих и спорт. Внос и търговия на съоръжения за детски площадки и зони за отдих и спорт. Обучения, консултации, разработване и управление на социални и обществени проекти.

БИ ТУ БИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2508
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Доставка, съхранение и търговия с консумативи и дозиращи устройства за почистване и за хигиенизиране на помещения и сгради. Търговия с лични предпазни средства.

БИАД-С ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-679
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителна дейност и проектиране на строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от транспортната инфраструктура, строежи от енергийната инфраструктура, строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и
опазването на околната среда. Консервация и реставрация на обекти-недвижими културни ценности от местно, национално и световно значение.

Биба 2 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/13346/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Реконструкции, преустройства, основни ремонти на жилищни, обществени и промишлени сгради и инфраструктура към тях. Изграждане на електрически и В и К инсталации, настилки. Услуги с автовишка.

Бигла III ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHSMS/14434/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителна, строително - ремонтна и инвеститорска дейност. Консервация и реставрация на паметници на културата. Услуги със строителна механизация.

Билд Инвест – Н ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: CI/16560IHS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Строителство, монтаж, въвеждане в експлоатация, пусково-наладъчни работи и гаранционно обслужване на обществени, жилищни, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни и благоустройствени проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация. Проектиране.

Билдинг - Строй Експрес ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: S-4949 HH
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Цялостно строителство на жилищни и промишлени сгради.
Изграждане на ВиК, ОВ и газоснабдителни системи.
Производство и инсталация на PVC и алуминиева дограма.
Периодични технически прегледи на превозни средства.
Ремонт на пътища.

Билдинг 58 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБУТ-284-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради. Изграждане и ремонт на външни и вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи. Монтаж на дограма, електрически и ОВ инсталации. Топлоизолация на сгради. Довършителни строително монтажни дейности.

Билдконсулт ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 319521 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителен надзор и инвеститорски контрол, в това число на стратегически обекти и обекти - паметници на културата; оценки; експертно консултантски услуги в строителството; обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Билдър.Бг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБУТ-286-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство на съоръжения и сгради. Изграждане на вътрешни инсталации, довършителни и ремонтни дейности.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.