НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по OHSAS 18001 с валидни към момента сертификати

общо 472 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3

Атоменергоремонт ЕАД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: TRB 1130021
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Кю Ей Си ООД
Обхват на сертификата: Ремонт, монтаж, поддържане на енергетично оборудване- турбини, генератори, трансформатори, електродвигатели, помпи, арматура, тръбопроводи, топлообменници, електромонтажни дейности, топлоизолации; производство, поддържане, ремонт, преустройство на съоръжения с повишена опасност, нестандартно оборудване, резервни части и възли; проектиране, инженеринг, строителни и монтажни дейности, производство и монтаж на метални конструкции.

ААРОНИТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2497
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Полагане на системи за пасивна огнезащита, термични и акустични изолации, антикорозионни покрития на метални конструкции, и монтаж на термоизолационни и огнезащитни кожуси.

АБ АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 11/007
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строежи от високо строителство и прилежащата им инфраструктура Строителство на съоръжения Зимно поддържане и снегопочистване на пътища и улици.

АБ Груп ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368419/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строително-монтажни дейности. Производство на пластмасова и алуминиева дограма.

АБС - Инженеринг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 006-00094-O
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, поддържане и ремонт на пътища и улици и прилежащата инфраструктура. Строителство и ремонт на сгради. Производство и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма.

Авко АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-1834
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство и продажба на индустриални уплътнения, продукти от политетрафлуоретилен (ПТФЕ), уплътнителни листи, набивки, графит, термоизолационни материали.

Автокам България ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2041
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Търговия и сервиз на товарни и специализирани автомобили, автобуси, специализирани надстройки, комунална техника, кофи и контейнери за битови и
зелени отпадъци, летищна техника, пожарна и аварийно-спасителна техника, пътно- строителна, пътно-поддържаща техника, ремаркета и полуремаркета, хидравлични манипулатори, автокранове, вишки. Търговия с резервни части за тях.

Агарта - ЦМ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS 050504-01
Сертификатор: Intertek
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Търговия на едро и дребно с медицински изделия и дезинфектанти.

Агенция за сигурност и охрана Сириус ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2447
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим; лична охрана на физически лица; охрана на ценни пратки и товари и техническа охрана.

Агрия АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 2010/37473.2
Сертификатор: AFNOR Certification
Консултант: -
Обхват на сертификата: Разработване и производство и доставка на химически продукти за растителна защита.

Агроинсект ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБР 04003
Сертификатор: OTC
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Пест контрол. Обследване, планиране и контрол. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Агрострой ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 006-00096-O
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на компост.

Агрострой СП ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 04100
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни и смесени сгради с високо застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване, производствени сгради, вилни сгради; изграждане на ВиК и електрически инсталации; изграждане на елементи и съоръжения за енергийна ефективност; извършване на основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения

Адванс Инженеринг АД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2173
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Управление на проучвателна и проекто-консултанска дейност в областта на енергетиката. Управление на проектиране, консултиране при изграждането и
изграждане на съоръжения за производство и пренос на ел. енергия. Управление на проектиране, консултиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътния транспорт. Управление на проектиране,
строителство, реконструкция и рехабилитация на инфраструктурни обекти.

АДВАНС СТРОЙ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: OHS-2367
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради. Изграждане на инфраструктурни проекти.

Адвокатско дружество Петкова и Найденов

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: СУЗБУТ-204-02/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Юридически услуги и управление на инвестиционни и други проекти.

Аделина стил - 99 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF0368282/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и реконструкция (включително разрушаване) на жилищни и индустриални сгради, културни и исторически обекти, пътна инфраструктура – пътища, улици, тротоари, ВИК съоръжения. Земни работи. Електроизграждане и поддържане на мрежи до и над 1000 V.

Адис Груп ООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 501703 OH
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти.

Адлон Билдърс Къмпани ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: SOF6012440/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни и административни сгради.

Аемтех ЕООД

подробна информация »

Стандарт: OHSAS 18001:2007
Сертификат No: 04113
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Производство и монтаж на машини, метални конструкции и съоръжения

страници:   1 2 3

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.