Новини

 

УС на Сдружение "Клуб 9000" информира отново всички организации, че на територията на страната са действителни сертификати само на онези органи за сертификация на системи за управление, които са акредитирани от национални органи за акредитация – страни по многостранните споразумения за признаване на Европейската организация за акредитация (EA) и/или на Международния форум за акредитация (IAF).

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.