Новини

 

Уважаеми колеги,

По покана на Европейската организация за качество (EOQ) Ви каним да участвате в проучване, фокусирано върху Качество 4.0. Това проучване се спонсорира от Европейската организация за качество (EOQ), Boston Consulting Group (BCG), Американското дружество за качество (ASQ) и Германската асоциация за качество (DGQ). Първата част от проучването ще отнеме около 20 минути и е насочено към Качество 4.0. Вторият раздел, който е по избор, ще отнеме около 20 минути и ще се съсредоточи върху уменията за работа, които се изискват в бъдеще.

Проучването можете да намерите тук:
www.113.vovici.net/se/13B2588B3CFECA57.

Всеки участник в проучването ще получи копие от окончателния доклад при поискване.

Проучването ще приключи на 17 март 2019 година.

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.