Новини

 

НОВ ПРОЕКТ В ПОДКРЕПА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Провеждането на енергийни одити и внедряването на системи за управление на енергията могат да бъдат източник на множество ползи за компаниите: намалени оперативни разходи, увеличена производителност, подобрена работна среда и много други.

DEESME (Разработване на национални схеми за енергийна ефективност в МСП) е 3-годишен проект, финансиран в рамките на програма "Хоризонт 2020" и осъществяван съвместно от академични и изследователски организации, консултантски и държавни институции от Белгия, България, Германия, Италия, Нидерландия и Полша. В България проектът се реализира от консултантска компания "Европейски център за качество" ООД и Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

DEESME е съсредоточен върху повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет на МСП за спестяване на енергия, използвайки подхода с множество ползи. Това включва активното участие на персонала и ръководството на компаниите за разработване на следващите стъпки към енергийна ефективност до 2030 г., проправяйки пътя към стратегическа визия до 2050 г.

С подкрепата на проекта:

Повече информация можете да намерите на уебсайта на проекта: www.deesme.eu.

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.