Новини


Уважаеми колеги,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от 13.03.2020 г. извънредно положение, както и във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-195 от 10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с решение на УС на СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ 9000“, насроченото за 23 април 2020 година Общо събрание се отлага.

 

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.