Новини

 

 

RINA сертифицира Националния Статистически Институт

По време официална пресконференция за медиите на 10 септември 2015 на управителят на RINA Калин Панев (в дясно на снимката) връчи сертификат по стандарта ISO 9001:2008 на председателя на Националния Статистически Институт Сергей Цветарски.

Сертификацията покрива предоставянето на електронни услуги граждани и фирми и на практика включва всички налични електронни услуги. Системата за управление е разработена от консорциум Deloitte и BUL SI и включва както описание на процеси и алгоритми, така и връзките между електронните системи на НСИ.

Проектът за разработката на системата и сертификацията е финансиран по програма „Административен капацитет“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

 

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.