Новини

Членски внос в Клуб 9000 от физически лица

Физически лица – членове на Клуб 9000, могат да внасят членския си внос и чрез касите на EasyPay в страната, като "зареждане на микросметка" и се посочва Клиентски номер (КИН): 8909536967 и се записват трите имена на лицето, за което се внася членския внос. Не се удържат такси за превода.

 

 

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.