Новини

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" към МВР набира предложения за пазарна консултация: "Актуализация на документация и внедряване на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015".

http://dussd.mvr.bg/Profil_kupuvach/Prouchvane_pazar/aktualizaciq_dokumentaciq_vnedrqvane_sistema_kachestvo_iso.htm.

 

  

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.