Новини


Уважаеми колеги,

Сдружение "Клуб 9000" публикува насоки и препоръки на доц. Анастас Кехайов, управител на „Алфа Куолити България“ ЕООД, за организационни и технически мерки по време на криза.

Организационни и технически мерки срещу Ковид-19 в организации с присъствена работа

Фирмени стратегии при криза

За стопанския и социален пакет срещу кризата Ковид-19

Рецепти за антикризисна имунизация на фирмите

 

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.