Новини

Невалидна акредитация на IQA

 

Уведомяваме Ви, за пореден път, че сертификатите, издадени от името на ОС към IQA под акредитация на ИА БСА са невалидни, считано от дата 20.10.2018 г., поради изтичане валидността на акредитацията на Органа за сертификация към "Международна Асоциация за Качество" ЕООД.

 

още новини...

 

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.