Новини

 

Тук можете да научите за събития и новости свързани с управлението на качеството и околната среда от България и света, като:

Готови сме да публикуваме предоставена ни актуална и полезна информация, по горепосочените теми.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.