НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО в Клуб 9000

Сдружение “КЛУБ 9000” е отворено и в него могат да членуват доброволно юридически и физически лица, които споделят целите и приемат Устава.

Условията за това са следните:

Подаване на заявление

За да станете член на Клуб 9000 е необходимо да попълните заявление за постъпване. Заявление може да получите от:

Попълнените заявления изпращайте до централния офис в София

Встъпителна вноска

Годишен членски внос от 1 януари 2013

С цел стимулиране членството в сдружение «Клуб 9000» Управителния съвет намали членския внос за фирми с персонал до 10 души (досега също 1 минимална работна заплата).

Начини на плащане

За юридически лица

За физически лица

Срокът за плащане на членския внос е до края на първото тримесечие за стари членове, а новите членове внасят встъпителни вноски и годишен членски внос в срок до 1 месец след приемането им.
Юридически лица, постъпили през 2-ро полугодие на годината, членския внос е 50 % от годишния членски внос, като размерът на встъпителната внокса не се намалява.