НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

СПИСЪК на членовете на "Клуб 9000" (юридически лица)

Членовете юридически лица в момента са 64

азбучен указател: А Б В Г Д Е З И К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ш  A-Z

СЖС България ЕООД

Адрес: 1504 София, п.к.143, бул. Цар Освободител 25 А
E-mail: albena.amzina@sgs.com  
Представител: Албена Амзина

Солвей Соди АД

Адрес: 9160 Девня
E-mail: diana.grigorova@solvay.com  
Представител: Диана Григорова

Спарки Елтос АД

Адрес: Ловеч 5500, ул.Кубрат № 9
Website: www.sparkygroup.com  
E-mail: sparky_eltos@sparkygroup.com  biliana.trifonova.se@sparkygroup.com  
Представител: Александър Работилев

СТРОНГИЛ 2005 ЕООД

Адрес: 9000 Варна, ул. Битоля № 18
E-mail: strongil2005ka@abv.bg  
Представител: Нели Кирилова Холевич

СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт ЕООД

Адрес: 1113 София, ул. "Ф.-Ж. Кюри" №20, офис 1401
Website: www.systemcert.at  
E-mail: s.stoyanova@systemcert.at  stoyanova.sv@mail.bg  
Представител: