НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

СПИСЪК на членовете на "Клуб 9000" (юридически лица)

Членовете юридически лица в момента са 64

азбучен указател: А Б В Г Д Е З И К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ш  A-Z

АЕЦ Козлодуй - ЕАД

Адрес: 3321 Козлодуй, напр. Безопасност
E-mail: M_Manolov@npp.bg  
Представител: Р-л управление "Качество" - Мирослав Манолов

Ай Кю Серт ООД

Адрес: 1407 София, ул. Банат № 19, ет.8, ап.34
E-mail: office@aqcert.org  
Представител: Борис Стоянов - Упр. Директор, 0896 941 198

Ай Си Ер - България ЕООД

Адрес: 4000 Пловдив, ул. Полковник Бонев № 19
E-mail: icr_bulgaria@abv.bg  
Представител: Васил Горански

Алфа Куолити България ЕООД

Адрес: 1407 София, п.к.110 (1126 София, ул. Кораб Планина 64)
E-mail: office@alphaquality.dir.bg  
Представител: Кирил Кехайов

АТЕ Консулт ООД

Адрес: 9000 Варна, ул.”Цар Симеон I” № 30, ет.5, офис 5
Website: www.ateconsult-bg.com  
E-mail: office@ateconsult-bg.com  
Представител: Офис мениджър Мая Александрова, 0884 677 303

Атоменергоремонт ЕАД

Адрес: 3321 Козлодуй
E-mail: aer@aer-bg.com  
Представител: Румяна Арсова- н-к ОТК