НОВИНИ

Членски внос за 2019 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2019 година - Физически лица
още »

Полезни връзки

Български Институт по Стандартизация
http://www.bds-bg.org/

Българска служба за акредитация
http://www.nab-bas.bg/

Българска Търговско-Промишлена Палата
http://www.bcci.bg/

CEN - European Committee for Standardization
http://www.cenorm.be/

Държавна агенция за метрология и технически надзор
http://www.damtn.government.bg/

European Committee for Electrotechnical Standardization
http://www.cenelec.org/

European co-operation for Accreditation
http://www.european-accreditation.org/

European Organisation for Quality
http://www.eoq.org/

International Accreditation Forum
http://www.iaf.nu/

International Laboratory Accreditation Cooperation
http://www.ilac.org/

ISO - International Organization for Standardization
http://www.iso.org/

International Register of Certificated Auditors
http://www.irca.org/

Министерство на икономиката и енергетиката на Република България
http://www.mi.government.bg/

Софсправка - Национална информационна система
http://www.sofspravka.info/