НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Работа

DQS – Германско дружество за сертификация на системи за управление, търси за дейността си в България:

Одитори на системи за управление на здраве и безопасност при работа по OHSAS

(работа на хонорар)

Изисквания:

Професионален опит, свързан с:

Обучение (най-малко 40 часа), включващо: OHSAS, аспекти на безопасността на труда в предприятието, национална законова и нормативна уредба по трудово право и безопасни и здравословни условия на труд, системи за управление на здраве и безопасност при работа, принципи, методи и техники на одит на системи за управление (ISO 19011)

 

При интерес моля изпратете кратка професионална биография, включително обучение и квалификация в областта на управление на качеството, на адрес:

dqs-bg@mbox.contact.bg

След първоначално одобряване, офисът на DQS в България ще уточни с Вас следващите стъпки и необходимите документи за кандидатстване по правилата на DQS.

За допълнителна информация:

България-Серт ООД – партньор на DQS, тел./факс 066 806216; тел. 0885776557

 

 

 

още предложения за работа...