НОВИНИ

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 30.11.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1988 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ассист ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-245-01/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инженеринг, изработка, доставка, монтаж, сервиз и абонаментна поддръжка на автоматични врати, гаражни врати, бариери, портали и индустриални врати. Търговия на компоненти, детайли и резервни части за автоматизирани входни решения и товаро-разтоварни пунктове. Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъпа. Търговия на системи за разделно сметосъбиране.

Астон Сервиз ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6006095
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Управление на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови, производствени и промишлени отпадъци; миене и метене на улици; почистване на площи за обществено ползване; лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване; разделно събиране на отпадъци; подмяна и поддръжка на съдове за битови отпадъци; събиране, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци; осигуряване на опаковки за транспортиране на опасни болнични отпадъци.

Астра Агро ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 03321
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Производство на селскостопански машини – дискови брани, култиватори, тракторни валяци, плугове и други специализирани и нестандартни машини

Астро Трейд ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 006-00105-Q
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Търговия с плодове и зеленчуци. Внос/ износ на охладени плодове и зеленчуци. Манипулация (преохлаждане, инспектиране, измиване, подсушаване, калибриране, пакетиране, етикетиране и палетизация) и съхранение на плодове и зеленчуци.

Атамар ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 414209 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Производство на мебели, врати и прозорци.

Атика Р5 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/12291/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инвестиционно проектиране, устройствено планиране и управление на проекти.

АТЛАС БАЛКАН ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32835/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изграждане, възстановяване, ремонт, реконструкция, рехабилитация и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, и друга транспортна инфраструктура в областта на инфраструктурното строителство.

Атлас ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25292/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Охрана на имуществото на физически или юридически лица на територията на цялата страна, лична охрана на физически лица на територията на цялата страна и
въоръжена охрана на обекти, имущество, мероприятия, ценни пратки и товари на територията на гр. София.

Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/8194IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Финансово-счетоводни услуги и данъчни консултации. Финансов одит, включително одит на проекти. Обучение и управление на проекти.

Атмикс Бетон ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-262-01/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на бетонови смеси и разтвори, циментостабилизирани и хидравлично свързани смеси.

Атрим ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУK-189-02/014
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Анестиева ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради и съоръжения.

Аурубис България АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368220
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Производство на анодна мед чрез рафинация на медни концентрати. Производство на електролитна мед и аноден шлам чрез рафинация на анодна мед. Производство на сярна киселина.

Ауто Бавария ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/8797IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Продажба на нови и употребявани автомобили и мотоциклети, продажба на резервни части, сервизно обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети.

Ауто Италия ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/11187/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Доставка и продажба на автомобили, резервни части и аксесоари. Следпродажбено обслужване.

Ауто Про ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6007373/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Геодезия. Кадастър. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри. Извършване на кадастрални и геодезически измервания и дейности. Изпълнение на геодезически и картографски дейности с фотограметрични методи. Геодезически дейности при изработването на подробни устройствени планове. Проектиране по част геодезия. Създаване и поддържане на цифрови модели и база данни на населени места и извънселищни територии. Фотограметрични дейности.

Ауто рефиниш груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6007643/G
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Общо сервизиране, каросерийни ремонти и продажба на резервни части за леки и лекотоварни автомобили, произведени от групата VOLKSWAGEN – Фолксваген, Ауди, Шкода и Сеат, под търговска марка „Специализиран сервиз Masterwerk SSM”. Общо сервизиране, каросерийни ремонти и продажба на резервни части на други марки автомобили.

АУТО ФИНЕС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34268/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Автотенекеджийски, бояджийски и автомонтьорски услуги. Пътна помощ за автомобили. Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.

АУТО ШАМА ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 34224/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

Аутогет ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31519/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС

Ашсан Кетъринг България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/16314IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Болнично хранене. Кетъринг. Ресторантьорство.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.