НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1932 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Енергоремонт Холдинг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368002
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Управление на дейностите по проектиране, производство и монтаж на енергетични съоръжения, резервни части и метални конструкции. Якостни пресмятания и определяне на ресурса на енергетични съоръжения. Настройка на опороокачващи системи.

Енергоремонт – Сливен ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 5713 TС
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Ремонт на котелно оборудване на енергоблокове в електроцентрали и производство на резервни части за тях.

Енко Вендинг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368308
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Внос, продажба и сервиз на вендинг автомати, професионални и домашни кафе машини. Внос и продажба на консумативи за вендинг автомати, кафе и разтворими напитки.

ЕНС Инженеринг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25869/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Предпроектни проучвания, консултации, проектиране и авторски надзор на електроенергийни обекти с нива на напрежение ниско, средно, високо и свръхвисоко, включително трансфорамторни постове, разпределителни уредби, подстанции, въздушни и подземни кабелни електропроводни линии,
електроразпределителни и комуникационни мрежи.

ЕПОС ГРУП ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32768/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на ударопоглъщащи и други каучукови настилки.

Епос Флоор България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/12292/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на ударопоглъщащи и други каучукови изделия.

ЕПСИЛОН МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ EООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 34589/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия, инсталация, сервиз и поддръжка на медицински изделия и апаратура.

Ер енд Ти ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 509649 QM08
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и продажби на акумулиращи комбинирани буферни съдове за загряване на вода.

ЕС АРХИТЕКЧЪРЪЛ ТИЙМ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 33351/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Градоустройство. Комплексно проектиране на жилищни, административни, промишлени и смесени сгради.

Ес Джи Проект ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 25145/12/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране на: хидротехнически обекти, язовирни стени, тунели, пречиствателни станции за отпадни и питейни води, помпени станции, водоснабдителни и
канализационни мрежи, укрепване на свлачища, хвостохранилища, всички видове депа за отпадъци; - пристанища, водно и топло електрически централи; -
обществени, жилищни и индустриални сгради и комуникации; - пътища и мостове.

Ес Енд Корпорейшън ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6010762
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Търговия на едро и дистрибуция на храни от животински и растителен произход, алкохолни напитки, пиво, безалкохолни напитки, минерална, изворна и трапезна вода, хранителни добавки и добавки към храненето.

Ес Пи Ем Консулт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30552/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултантски услуги в сферата на програмите на Европейски съюз - окомплектоване на документи за участие, управление на проекти, отчитане.

Ескана инвест 96 АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6009661
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на взривни вещества за граждански цели. Съхранение и търговия с взривни материали за граждански цели. Извършване на пробивно-взривни работи. Обучение за придобиване на квалификация за работа с взривни материали. Транспорт на опасни товари. Охрана на имуществото на юридически лица.

Еспас Ауто ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/12269/BG/S
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Продажба и сервизно обслужване на автомобили.

ЕСТИ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 3154
Сертификатор: OTC
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Архитектурно и инженерно проектиране за нуждите на строитеслвтото, териториалното развитие и благоустройство.

ЕТ АНТОН БАЛАБАНОВ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 29928/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

ЕТ БАЛАНС - АНГЕЛ БАКАЛСКИ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 22206/10/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Технически прегледи на леки автомобили, товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета.

ЕТ ВЛИЯНИЕ - КАМЕЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 21968/10/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Технически прегледи на леки автомобили, товарни автомобили и ремаркета.

ЕТ ИТА ВАЛЕНТИН ТОНЕВ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 21883/10/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Технически прегледи на леки и товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета.

ЕТ КАСИОПЕС – ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25692/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Eкструдиране и шприцоване на пластмасови профили и изделия. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма и стъклопакети. Производство и монтаж на всички видове щори.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.