НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1904 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Арсенал - ЗММ, Арсенал АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0170183
Сертификатор: LRQA
Консултант: Алфа Куолити Инт. ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, производство, доставка и сервиз на фрезови машини, колонни бормашини, фрезови машини с ЦПУ, обработващи центри, агрегатни и специални машини по спецификация на клиенти и окомплектоващи приспособления.

Арт Ауто ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31836/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Автобояджийски, автотенекеджийски и авторемонтни услуги.

Арт транс медика ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК 03114
Сертификатор: OTC
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Търговия и производство на дървен материал.

Арте.Док ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: BG120928Q/U
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Писмени и устни преводи от и на различни езици. Заверка на документи в институциите на Република България и съответните консултации.

АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 33577/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия с медицинско работно облекло, медицински обувки и постелъчен инвентар за лечебни и здравни заведения. Търговия и дистрибуция на системи за
санитизация. Дистрибуция в областта на болничното оборудване.

Архитектурно бюро Матис ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30686/14/AN
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Прединвестиционни проучвания. Градоустройствено и инвестиционно проектиране на промишлени, граждански и инфраструктурни обекти и осъществяване на авторски надзор. Технически експертизи и консултации в строителното проектиране и стоителната индустрия. Строителен надзор в част архитектурна. Инвеститорски контрол.

АС-ДС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: TRBA 100 0527
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане, реконструкция и изпитване на електрически инсталации и ел. табла за ниско, средно и високо напрежение, системи за автоматизация на процеси, вентилационни и климатични инсталации; търговия с продукти за тях; център за професионално обучение; орган за контрол от вид "С".

Асканиа кастинг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368431
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на битови, промишлени, аксиални вентилатори и електродвигатели.

АСМ Енерджи ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУK-235-02/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Търговия с електроенергия и координатор на стандартна балансираща група.

Асо Глобал Секюрити ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/14435/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Охрана на физически и юридически лица

Асоциация Хоризонти

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6011276/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Разработване и управление на проектни инициативи с европейско и друго донорско финансиране.

Ассист ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-245-01/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инженеринг, изработка, доставка, монтаж, сервиз и абонаментна поддръжка на автоматични врати, гаражни врати, бариери, портали и индустриални врати. Търговия на компоненти, детайли и резервни части за автоматизирани входни решения и товаро-разтоварни пунктове. Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъпа. Търговия на системи за разделно сметосъбиране.

Астон Сервиз ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6006095
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Управление на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови, производствени и промишлени отпадъци; миене и метене на улици; почистване на площи за обществено ползване; лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване; разделно събиране на отпадъци; подмяна и поддръжка на съдове за битови отпадъци; събиране, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци; осигуряване на опаковки за транспортиране на опасни болнични отпадъци.

Астра Агро ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 03321
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Производство на селскостопански машини – дискови брани, култиватори, тракторни валяци, плугове и други специализирани и нестандартни машини

Астро Трейд ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 006-00105-Q
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Търговия с плодове и зеленчуци. Внос/ износ на охладени плодове и зеленчуци. Манипулация (преохлаждане, инспектиране, измиване, подсушаване, калибриране, пакетиране, етикетиране и палетизация) и съхранение на плодове и зеленчуци.

Атамар ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 414209 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Производство на мебели, врати и прозорци.

Атика Р5 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/12291/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инвестиционно проектиране, устройствено планиране и управление на проекти.

АТЛАС БАЛКАН ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32835/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изграждане, възстановяване, ремонт, реконструкция, рехабилитация и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, и друга транспортна инфраструктура в областта на инфраструктурното строителство.

Атлас ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25292/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Охрана на имуществото на физически или юридически лица на територията на цялата страна, лична охрана на физически лица на територията на цялата страна и
въоръжена охрана на обекти, имущество, мероприятия, ценни пратки и товари на територията на гр. София.

Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/8194IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Финансово-счетоводни услуги и данъчни консултации. Финансов одит, включително одит на проекти. Обучение и управление на проекти.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.