НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1904 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Амека ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-018-06/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Васил Иванов Костурков
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на специализирани технологични машини.

АММС - Счетоводен пазар - Мастер Сервиз ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6008744
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, независим финансов одит, данъчни консултации и анализи, правни услуги, офис услуги, консултански услуги.

АМЦСМП- ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34354/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Диагностика и лечение на заболявания в областта на офталмологията. Оперативно лечение на катаракта, глаукома, трансплантация на роговица, витректомия.
Осъществяване на лазерни корекции при късогледство, далекогледство и астигматизъм. Крослинкинг. Пластични операции и козметични процедури. Участие в клинични изпитвания. Учебна дейност.

Андезит ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6013054
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проучване на нови находища и експлоатация на кариери за строителни и скално-облицовъчни материали. Извършване на пробивно-взривни работи. Продажба, съхранение, транспорт и охрана на промишлени взривни материали за граждански цели. Проектиране и производство на бетонови изделия. Продажба на скална маса, скален блок и фракции. Строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти и съоръжения.

Андела АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 12/006
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на инертни материали.

Анди - Л ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 173960
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: ИНТ Консулт ООД
Обхват на сертификата: Продажби, монтаж, проектиране, инженеринг, обслужване и сервиз на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъп, хотелски интегрирани системи, паркинг системи, озвучаване, сигнално-охранителни системи, сградна автоматизация, телефонни и комуникационни мрежи и централи, слаботокови и електростанции.

Анди БГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 173781
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Паруш Парушев
Обхват на сертификата: Доставка, дистрибуция, инженерингова дейност, инсталация и обслужване на системи за видеонаблюдение: CCTV, IP и дигитални устройства, контрол за достъп, пожароизвестяване, алрми за влизане, интеграция на системи, озвучаване и оповестяване.

АНДИ-АВ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34437/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Периодични технически прегледи на превозни средства.

Анжело - Лоранс Клешкова ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: СУК-297-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на протезни и протективни чорапи, протезни рула и антидекубитални възглавници; Продажба и поддържане на помощни средства за хора с увреждания.

Анико ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 5853 ТС
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и поддържане на хидромелиоративни и хидротехнически ВиК и енергрийни обекти; жилищни и промишлени сгради, пътища, обекти от инженерната инфраструктура и опазване на околната среда.

Аниса - М ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31451/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултантска дейност по инвестиционни, институционални, административни и управленски проекти. Разработка на проучвания, прогнози, анализи, проекти, стратегии и програми. Управление на проекти.

АНСА Борима ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368034
Сертификатор: LRQA
Консултант: Други
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на съоръжения, изделия и спомагателни инструменти за далекосъобщителни мрежи.

Антично наследство ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: BAS QMS V 432-1
Сертификатор: Верификация EООД
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, реставрация и консервация на движими и недвижими културни ценности. Проектиране и изпълнение на инфраструктура на недвижими културни ценности и други видове туристически атракции. Консултантски услуги, свързани с културни ценности.

Антола АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 414198 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строително-монтажни работи; производство на бетонови и варови разтвори.

Антонимекс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368258
Сертификатор: LRQA
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Продажба, инсталиране и сервиз на медицинска апаратура.

Апекс 11 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6007374
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Асемблиране, ремонт и сервиз на електрокари и мотокари. Продажба на нови електрокари и мотокари и резервни части за тях. Продажба на стелажно оборудване и заваръчни консумативи. Извършване на ремонти и сервизно обслужване на автомобили и микробуси.

Апекс ММ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368436
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, доставка, инсталиране и сервиз на слънчеви енергийни системи. Инсталиране и сервиз на системи за контрол на достъп Salto.

Апекс Сервиз ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: TRBA 1000343
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Търговия, поддържане и пълно възстановяване на кари и възлите им; търговия на резервни части за кари; проектиране, търговия и монтаж на стелажни системи.

Апекс Солар ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368436/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, доставка, инсталиране и сервиз на слънчеви енергийни системи.

АР АЙ ТИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34579/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на сървърни системи, системи за архивиране, компютърни системи и периферни
устройства. Интеграция и консолидация на ИТ системни ресурси. Предоставяне на решения за мониторинг, управление, защита и поддръжка на сървъри, комуникационни и информационни ресурси. Одит, проектиране, разработване и поддръжка на софтуер. Внедряване, миграция и консолидация на информационни системи. Софтуерни консултации.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.