НОВИНИ

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 30.11.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1988 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Алтекс Интерглобал ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 170316
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Маркетингови изследвания, анализи, оценки и консултации в сферата на услугите.

Алуком АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368088/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТУФ КОНСУЛТ ООД
Обхват на сертификата: Производство и продажби на прецизни алуминиеви отливки, чрез леене с противоналягане, ниско налягане и високо налягане, включително механична обработка.

Алфа Адвайс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30559/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Предоставяне на услуги, свързани с консултиране, подготовка, управление и отчитане на проекти финансирани със средства от Европейския Съюз, национални, международни и други донорски програми. Изготвяне на бизнес анализи и планове,
проучвания и стратегии и инвестиционни анализи. Стратегическо планиране и предпроектни проучвания. Финансово-икономически анализи и маркетингови
проучвания. Консултиране и подготовка на необходимата документация за обществени поръчки. Юридически консултации.

Алфа Рисърч ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS 080622-02
Сертификатор: Intertek
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Провеждане на изследвания и анализи в социалната, маркетинговата, политическата, медийната и комуникационната области.

Алфа Съплай ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 177668
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Генерален корабен снабдител, техническо снабдяване за кораборемонтни и корабостроителни заводи, предлагане на кетъринг услуги за пасажерски, фериботни и военни кораби.

Алфа – 2000 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/14469/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално - известителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение.

Алфа-Марине ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 01 100 1334301
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на подемно-транспортни машини (редуктори, ножични и телескопични платформи); складово оборудване; метални конструкции; кранови конструкции и компоненти за корабостроене.

Алфакомерс Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 490750 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на рекламни продукти от текстил: чадъри, покривки, знамена, банери и др. Вносител на рекламни хладилни витрини и фризери, както и на пост- и пре-микс инсталации.

Алфатекс Л ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30826/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в промишленото и гражданското строителство.

Амека ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-018-06/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Васил Иванов Костурков
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на специализирани технологични машини.

АММС - Счетоводен пазар - Мастер Сервиз ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6008744
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, независим финансов одит, данъчни консултации и анализи, правни услуги, офис услуги, консултански услуги.

АМЦСМП- ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34354/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Диагностика и лечение на заболявания в областта на офталмологията. Оперативно лечение на катаракта, глаукома, трансплантация на роговица, витректомия.
Осъществяване на лазерни корекции при късогледство, далекогледство и астигматизъм. Крослинкинг. Пластични операции и козметични процедури. Участие в клинични изпитвания. Учебна дейност.

Андезит ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6013054
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проучване на нови находища и експлоатация на кариери за строителни и скално-облицовъчни материали. Извършване на пробивно-взривни работи. Продажба, съхранение, транспорт и охрана на промишлени взривни материали за граждански цели. Проектиране и производство на бетонови изделия. Продажба на скална маса, скален блок и фракции. Строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти и съоръжения.

Андела АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 12/006
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на инертни материали.

Анди - Л ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 173960
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: ИНТ Консулт ООД
Обхват на сертификата: Продажби, монтаж, проектиране, инженеринг, обслужване и сервиз на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъп, хотелски интегрирани системи, паркинг системи, озвучаване, сигнално-охранителни системи, сградна автоматизация, телефонни и комуникационни мрежи и централи, слаботокови и електростанции.

Анди БГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 173781
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Паруш Парушев
Обхват на сертификата: Доставка, дистрибуция, инженерингова дейност, инсталация и обслужване на системи за видеонаблюдение: CCTV, IP и дигитални устройства, контрол за достъп, пожароизвестяване, алрми за влизане, интеграция на системи, озвучаване и оповестяване.

АНДИ-АВ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34437/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Периодични технически прегледи на превозни средства.

Анжело - Лоранс Клешкова ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-028-05/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на протезни и протективни чорапи, протезни рула и антидекубитални възглавници; Продажба и поддържане на помощни средства за хора с увреждания.

Анико ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 5853 ТС
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и поддържане на хидромелиоративни и хидротехнически ВиК и енергрийни обекти; жилищни и промишлени сгради, пътища, обекти от инженерната инфраструктура и опазване на околната среда.

Аниса - М ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31451/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултантска дейност по инвестиционни, институционални, административни и управленски проекти. Разработка на проучвания, прогнози, анализи, проекти, стратегии и програми. Управление на проекти.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.