НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1904 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Алве Консулт ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/13333/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изготвяне на прединвестиционни и предпроектни проучвания, технически и работни проекти на пътни обекти, пътни съоръжения и проекти от инженерната инфраструктура. Геодезически измервания. Консултантски услуги в проектирането.

Алвоген Фарма България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/13658
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Търговия на едро с лекарствени продукти.

Алдурал АМ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368079
Сертификатор: LRQA
Консултант: Велмар Консулт ООД
Обхват на сертификата: Производство, монтаж и сервиз на алуминиеви и пластмасови прозорци и врати. Проектиране, производство, монтаж и сервиз на стоманени, алуминиеви и пластмасови конструкции. Производство на стъклопакети.

Александрис инженеринг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6004853
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия с компоненти за транспортни системи за промишлеността. Производство на машинни детайли от техническа пластмаса и метал. Асемблиране, конфекциониране и сервиз на транспортни ленти. Асемблиране на редуктори Motovario.

Александър 49 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 2850-2 А/ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Гражданско и промишлено строителство, газопроводи
и топлопроводи. Заготовка на арматура. Търговия със строителни материали.

Александър Медика ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 7994 С
Сертификатор: CERTIND SA
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Внос, търговия и сервиз на медицинско оборудване, апаратура и консумативи.

Александър МТВ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368416/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: HEIC
Обхват на сертификата: Земекопна и транспортна дейност, рекултивация на терени, ниско строителство.

Алес-Ем ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/11196/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане и ремонт на В и К инсталации. Предоставяне на услуги със строителна механизация.

Алианс Принт ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/9855IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на полиграфически услуги.

Алиена Консулт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6024852/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Алфа Куолити Инт. ООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на правни услуги и юридическо консултиране в областта на търговското и бизнес правото.

АЛКОМ-ТЕХ ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 28502/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, дистрибуция, инсталиране, пускане в експлоатация, обучение, гаранционен и извънгаранционен сервиз на телекомуникационни системи и оборудване в областта на комуникациите и телефонните централи, контактни центрове, локални мрежи, структурни кабелни системи и интегрирани мрежи за глас и данни. Дистрибуция, инсталация, конфигурация, пускане в експлоатация, обучение и поддръжка на телекомуникационен софтуер.

Алкон България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF601515
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Търговия на едро на лекарствени продукти. Добра дистрибуторска практика. Внос, търговия на едро, гаранционно и извън гаранционно обслужване на медицинско оборудване и медицински изделия (продукти и консумативи за очна хирургия).

Алта Фамасютикълс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6011191
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки. Добра дистрибуторска практика.

Алуком АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368088/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТУФ КОНСУЛТ ООД
Обхват на сертификата: Производство и продажби на прецизни алуминиеви отливки, чрез леене с противоналягане, ниско налягане и високо налягане, включително механична обработка.

Алфа Адвайс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30559/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Предоставяне на услуги, свързани с консултиране, подготовка, управление и отчитане на проекти финансирани със средства от Европейския Съюз, национални, международни и други донорски програми. Изготвяне на бизнес анализи и планове,
проучвания и стратегии и инвестиционни анализи. Стратегическо планиране и предпроектни проучвания. Финансово-икономически анализи и маркетингови
проучвания. Консултиране и подготовка на необходимата документация за обществени поръчки. Юридически консултации.

Алфа Съплай ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 177668
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Генерален корабен снабдител, техническо снабдяване за кораборемонтни и корабостроителни заводи, предлагане на кетъринг услуги за пасажерски, фериботни и военни кораби.

Алфа – 2000 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/14469/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално - известителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение.

Алфа-Марине ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 01 100 1334301
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на подемно-транспортни машини (редуктори, ножични и телескопични платформи); складово оборудване; метални конструкции; кранови конструкции и компоненти за корабостроене.

Алфакомерс Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 490750 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на рекламни продукти от текстил: чадъри, покривки, знамена, банери и др. Вносител на рекламни хладилни витрини и фризери, както и на пост- и пре-микс инсталации.

Алфатекс Л ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30826/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в промишленото и гражданското строителство.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.