НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1932 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Акуариус 3 Консулт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: HU08/3477
Сертификатор: SGS
Консултант: Интер Консулт Нова ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране и консултиране на ВиК мрежи и пречиствателни съоръжения. Проектиране и консултиране на ВиК мрежи и пречиствателни съоръжения при подготовка и управление на проекти по оперативните програми на ЕС.

Ал - Макс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31195/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство и монтаж на алуминиева, PVC дограма и стъклопакети.

Албена Автотранс АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 170674
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.

Алве Консулт ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/13333/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изготвяне на прединвестиционни и предпроектни проучвания, технически и работни проекти на пътни обекти, пътни съоръжения и проекти от инженерната инфраструктура. Геодезически измервания. Консултантски услуги в проектирането.

Алвоген Фарма България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/13658
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Търговия на едро с лекарствени продукти.

Алдурал АМ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368079
Сертификатор: LRQA
Консултант: Велмар Консулт ООД
Обхват на сертификата: Производство, монтаж и сервиз на алуминиеви и пластмасови прозорци и врати. Проектиране, производство, монтаж и сервиз на стоманени, алуминиеви и пластмасови конструкции. Производство на стъклопакети.

Александрис инженеринг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6004853
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия с компоненти за транспортни системи за промишлеността. Производство на машинни детайли от техническа пластмаса и метал. Асемблиране, конфекциониране и сервиз на транспортни ленти. Асемблиране на редуктори Motovario.

Александър 49 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 2850-2 А/ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Гражданско и промишлено строителство, газопроводи
и топлопроводи. Заготовка на арматура. Търговия със строителни материали.

Александър Медика ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 7994 С
Сертификатор: CERTIND SA
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Внос, търговия и сервиз на медицинско оборудване, апаратура и консумативи.

Александър МТВ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368416/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: HEIC
Обхват на сертификата: Земекопна и транспортна дейност, рекултивация на терени, ниско строителство.

Алес-Ем ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/11196/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане и ремонт на В и К инсталации. Предоставяне на услуги със строителна механизация.

Алианс Принт ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/9855IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на полиграфически услуги.

Алиена Консулт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6024852/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Алфа Куолити Инт. ООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на правни услуги и юридическо консултиране в областта на търговското и бизнес правото.

АЛКОМ-ТЕХ ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 28502/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, дистрибуция, инсталиране, пускане в експлоатация, обучение, гаранционен и извънгаранционен сервиз на телекомуникационни системи и оборудване в областта на комуникациите и телефонните централи, контактни центрове, локални мрежи, структурни кабелни системи и интегрирани мрежи за глас и данни. Дистрибуция, инсталация, конфигурация, пускане в експлоатация, обучение и поддръжка на телекомуникационен софтуер.

Алкон България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF601515
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Търговия на едро на лекарствени продукти. Добра дистрибуторска практика. Внос, търговия на едро, гаранционно и извън гаранционно обслужване на медицинско оборудване и медицински изделия (продукти и консумативи за очна хирургия).

Алта Фамасютикълс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6011191
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия на едро с лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки. Добра дистрибуторска практика.

Алтекс Интерглобал ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 170316
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Маркетингови изследвания, анализи, оценки и консултации в сферата на услугите.

Алуком АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368088/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТУФ КОНСУЛТ ООД
Обхват на сертификата: Производство и продажби на прецизни алуминиеви отливки, чрез леене с противоналягане, ниско налягане и високо налягане, включително механична обработка.

Алфа Адвайс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30559/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Предоставяне на услуги, свързани с консултиране, подготовка, управление и отчитане на проекти финансирани със средства от Европейския Съюз, национални, международни и други донорски програми. Изготвяне на бизнес анализи и планове,
проучвания и стратегии и инвестиционни анализи. Стратегическо планиране и предпроектни проучвания. Финансово-икономически анализи и маркетингови
проучвания. Консултиране и подготовка на необходимата документация за обществени поръчки. Юридически консултации.

Алфа Съплай ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 177668
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Генерален корабен снабдител, техническо снабдяване за кораборемонтни и корабостроителни заводи, предлагане на кетъринг услуги за пасажерски, фериботни и военни кораби.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.