НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1904 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Агромашина Груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 03324
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Продажба и сервизно обслужване на селскостопанска техника и инвентар, строителна и транспортна техника, резервни части и консумативи

Агрострой ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 006-00096-Q
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на компост.

Агрострой СП ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 03381
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни и смесени сгради с високо застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване, производствени сгради, вилни сгради; изграждане на ВиК и електрически инсталации; изграждане на елементи и съоръжения за енергийна ефективност; извършване на основен и текущ ремонт на сгради и съоръжения

Адванс Адрес Експертни Оценки ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/12168IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на независими експертни оценки и застрахователен асистанс.

Адванс Инженеринг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31458/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Управление на проучвателна и проекто-консултанска дейност в областта на енергетиката. Управление на проектиране, консултиране при изграждането и
изграждане на съоръжения за производство и пренос на ел. енергия. Управление на проектиране, консултиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътния транспорт. Управление на проектиране,
строителство, реконструкция и рехабилитация на инфраструктурни обекти.

Адванс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/12311/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и ремонт на машини за добив и преработка на инертни материали, сухи строителни смеси. Изграждане и монтаж на цели пресевни инсталации. Изработка на шламови помпи, хидрофори и нестандарно оборудване.

АДВАНС СТРОЙ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32388-15-S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради. Изграждане на инфраструктурни проекти.

Адванст Бизнес Консултинг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 28306/12/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Консултантски услуги по управление на проекти и проектно финансиране. Услуги по обучение. Организационни и ИТ анализи.

АДВОКАТСКА КАНТОРА СЪБИН СЪБЕВ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34638/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Юридически услуги. Процесуално представителство. Събиране на вземания. Правни и консултантски услуги.

Адвокатско дружество Бузева и партньори

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6024852
Сертификатор: LRQA
Консултант: Алфа Куолити Инт. ООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на правни услуги и юридическо консултиране в областта на търговското и бизнес правото.

Адвокатско дружество Джингов, Гугински, Кючуков и Величков

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: CN/16950
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на правни услуги, юридически консултации, процесуално представителство и представителство по помирителни и арбитражни процедури. Представяне на юридически консултантски услуги и извършване на правни одити в областта на информационните технологии, електронното управление и административното обслужване. Изготвяне на аналитични и стратегически документи. Извършване на анализи, моделиране, реинженеринг, оптимизация и управление на бизнес процеси и организационни модели. Управление на проекти и програми в областта на българското право с външно и вътрешно финансиране.

Адвокатско дружество Петкова и Найденов

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-204-02/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Юридически услуги и управление на инвестиционни и други проекти.

Адвокатско дружество Попов и Партньори

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: CN/16968
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Правни услуги: осъществяване на цялостно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица; извънсъдебно (включително чрез юридически Кол Център и външни екипи) и съдебно събиране на просрочени вземания; процесуално представителство и защита пред органите на съдебната власт, изпълнителни органи и особени юрисдикции; консултантски услуги по подготовка, управление, мониторинг, анализ и оценка на проекти; сливания и придобивания; консултиране на публични организации, включително в областите институционално изграждане и управленско консултиране.

Адиан АМГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 173113
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата:

Адис Груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 501703 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти.

Адлон Билдърс Къмпани ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6012440
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни и административни сгради.

АДМ Лоджистикс България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: СУК-292-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Обработка на насипни товари (G68зърнени култури).

Адроит Електроникс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/14315
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Инвиктус ЕООД
Обхват на сертификата: Продажба на компютърни системи, компоненти, софтуер; асемблиране, ремонт и поддръжка на компютри и ИТ компоненти; структурно окабеляване и изграждане на компютърни мрежи.

АДЦ Влахов и Кънев Сие СД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 405474 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Търговия на едро и дребно с всички видове горива и смазочни материали.

АЕМС - 98 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6007507
Сертификатор: LRQA
Консултант: Акалиев
Обхват на сертификата: Производство на изделия от черни и цветни метали по спецификация на клиента. Производство на ел. табла за ниско напрежение и метални шкафове.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.