НОВИНИ

БизнесПРО Форум: Директни програми за финансиране от ЕС
още »

Клиентските карти за членовете на Клуб 9000 в автосервиз В АУТО
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 30.11.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1988 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Авто СИ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34450/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Сервизно обслужване на автомобили, автотенекеджийски и автобояджийски услуги. Доставка на резервни части.

АВТО ТЕСТ 2014 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 34116/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Периодични технически прегледи на МПС.

Авто Юнион Сервиз ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/13049/BG/2
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Ремонт, поддръжка, търговия с резервни части, тенекеджийски и бояджийски ремонти на леки и лекотоварни автомобили.

Автоелектрик България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6011471/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на кабели и компоненти за автомобилната промишленост.

Автокам България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30768/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Търговия и сервиз на товарни и специализирани автомобили, автобуси, специализирани надстройки, комунална техника, кофи и контейнери за битови и
зелени отпадъци, летищна техника, пожарна и аварийно-спасителна техника, пътно- строителна, пътно-поддържаща техника, ремаркета и полуремаркета, хидравлични манипулатори, автокранове, вишки. Търговия с резервни части за тях.

АВТОРЕЗЕРВ ЕВРОПА ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34586/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Продажба, доставка и монтаж на авточасти. Сервизна дейност. Ремонт на леки, лекотоварни, товарни и специализирани товарни автомобили.

Авторемонтни Заводи АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 44100061764
Сертификатор: TUV NORD CERT GmbH
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Производство и възтановяване на резервни части за автомобили, железопътен транспорт и машиностроене. Ремонт на двигатели и МПС. Ремонт и рециклиране на мото и електро кари.

АВТОСЕРВИЗ БОТЕВГРАД ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 22202/10/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Технически прегледи на леки автомобили, товарни автомобили и ремаркета.

Автосервиз Експрес ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 387755 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Периодични прегледи, техническо обслужване и ремонти на пътни превозни средства.

Автотек ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/10095
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Институт за управление на програми и проекти ЕООД
Обхват на сертификата: Годишни технически прегледи на пътни превозни средства.

Автофар Сервиз ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: BG41111Q1-1
Сертификатор: for you Cert GmbH
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Агенция за сигурност и охрана Сириус ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32744/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим; лична охрана на физически лица; охрана на ценни пратки и товари и техническа охрана.

АГЕНЦИЯ ИНТЕЛЕКТ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34032/16/S, 2016.X8Q.0213
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Услуги за писмен и устен превод. Легализация. Провеждане на езикови обучения.

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 33071/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Създаване, поддържане и усъвършенстване на Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите.
Административно обслужване на физически и юридически лица, свързано с регистрите на Агенция по Вписванията.

Агенция по геодезия, картография и кадастър

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/16198
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на административни услуги в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32535/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предоставяне на консултантски и други услуги за организации от публичния и частния сектор - разработване, управление и изпълнение на дейности и проекти, вкл. въз основа на договори по Закон за обществените поръчки, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон или приложимата нормативна уредба, съгласно определения предмет на дейност: стратегическо планиране, организационно развитие, бизнес анализ, проектиране и реинженеринг на процеси; управление на човешки ресурси, системи за оценка на изпълнението; разработване и оценка на програмни, стратегически и планови документи за публични политики - секторни и междусекторни, с национален, регионален или местен обхват;
разработване на проекти на нормативни актове; консултации и подготовка на тръжни документи, вкл. по Закон за обществените поръчки; научно изследователска дейност в областта на общественото управление; планиране и провеждане на специализирани проучвания и изследвания; извършване на комплексни правни, икономически, финансови, и социални анализи и оценки; подготовка на обучителни програми; организиране и провеждане на обучения за възрастни, вкл. чрез интерактивни и дистанционни методи; проектиране, разработване, внедряване и поддържане на информационни системи, електронни бази данни, интернет приложения за управление на съдържание, софтуер за визуално представяне на природни, исторически, инфраструктурни и др. обекти; създаване и разпространение на информация и творчески продукти, вкл. изготвяне на сценарии, планиране,
организиране и заснемане на аудио-визуални продукти, озвучаване и постпродукция на филми, видеоклипове, рекламни и други формати, вкл. предназначени за излъчване и представяне в интернет; продуциране и разпространение на филмова
продукция; дизайн, предпечат и изработка на печатни материали и възпроизвеждане на записани носители; планиране, организиране и провеждане на информационни, комуникационни, промоционални и рекламни кампании и събития.

Агенция Стройконтрол - ВТ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/14423/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор на строежи и паметници на културата. Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност. Прединвестиционни проучвания. Проектиране на промишлени, граждански и инфраструктурни обекти. Осъществяване на авторски надзор и инвеститорски контрол.

Агива ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 173809
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Логистика, маркетинг и дистрибуция на бързооборотни стоки.

Агис ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368377
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Производство на пшенично брашно и пшенични трици.

Агри-М ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368106
Сертификатор: LRQA
Консултант: Софконтрол Консулт ООД
Обхват на сертификата: Търговия и сервиз на товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета. Търговия с резервни част за товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета. Оторизиран дилър и сервиз на SCANIA. Специализиран сервиз на MAN. Проверка на техническата изправност на ППС, включително за превоз на опасни товари (ADR).

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.