НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1904 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3

Х.С.С. ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31696/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране и градоустройство; строителство и въвеждане в експлоатация на жилищни, обществени, промишлени, енергийни и инфраструктурни сгради и съоръжения. Проучване, проектиране, строителство, ремонт и рехабилитация на железопътна и пътна инфраструктура (железопътни и трамвайни линии, стоманобетонни и стоманени мостове, тунели, метрополитен, пътища и други
съоръжения). Строителство на газопроводи, пречиствателни и хидромелиоративни съоръжения. Управление на: производството на инертни материали, бетонни и стоманобетонни елементи, метални конструкции, арматурни заготовки. Услуги със
строителна механизация.

Хай Компютърс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6014948
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Доставка, търговия и поддръжка на комплексни решения за информационна сигурност, включително софтуер и хардуер.

Халдъров ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6015244
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултации, проектиране, изработка, пусково-наладъчни дейности, оптимизация, обучение, доставка на резервни части и сервизно обслужване на АСУТП ( Автоматизирани системи за управление на технологични процеси).

Хас Строй ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QS-8511
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи.

Хебър Кооп АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: СУК-300-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Доставка на храни от животински и неживотински произход.

Хелиос Милк ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/10477IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Биоевибул
Обхват на сертификата: Производство на топени сирена и бяло саламурено сирене от краве, овче и козе мляко за търговия на едро. Препакетиране на краве масло, меки, полутвърди и твърди бели и жълти сирена.

Хелитранс строй АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6014730
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни и обществени сгради, средно и високо застрояване и пречиствателни станции за питейни води и битови отпадъчни води.

ХЕЛТ ЕНВАЙРЪНМЪНТ ИНФОСЕКЮРИТИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 23436/11/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултантски услуги и обучение по бизнес диагностика и стратегическо планиране, управление на проекти, подобряване резултатността, моделиране и ре- инженеринг на бизнес процеси. Консултантски услуги и обучение по интегрирани системи за управление, базирани на следните международни стандарти: Качество – ISO 9001, Околна среда – ISO 14001, Здравеопазване и безопасност на труда –
OHSAS 18001, Социална отговорност – SA 8000, Безопасност на хранителни продукти – ISO 22000 и FSSC 22000, Информационна сигурност – ISO/IEC 27001, Предоставяне на услуги в областта на информационните технологии – ISO/IEC 20000-1, Енергиен Мениджмънт – ISO 50001, Управление на устойчиви събития – ISO 20121, Медицински
изделия. Системи за управление на качеството – ISO 13485. Консултантски услуги по разработване и управление на проекти финансирани от Европейски и
Международни Фондове.

ХЕЛТНЕТ ФИНАНС АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 28987/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: ДОГИ ЕООД
Обхват на сертификата: Внос и търговия с медицински изделия, лабораторно оборудване, консумативи и резервни части. Сервизно обслужване и ремонт на медицински изделия и лабораторно оборудване.

Хепи Колор ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QS-8561
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности по ремонт и поддръжка на МПС: ходова част, регулиране на преден и заден мост, компютърна диагностика, автоклиматици. Общ ремонт на двигатели и шасита. Автобояджийски, автотенекеджийски и автомонтьорски услуги. Предоставяне на услуги съгласно договорни отношения със застрахователни дружества за отстраняване на щети по автомобили в следствие на настъпили застрахователни събития. Маркиране на автомобили. Продажба на аксесоари за автомобили.

ХЕПИ КОЛОР ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32708/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Ремонт и поддръжка на МПС: ходова част, регулиране на преден и заден мост, компютърна диагностика, автоклиматици. Общ ремонт на двигатели и шасита.
Автобояджийски, автотенекеджийски и автомонтьорски услуги. Предоставяне на услуги съгласно договорни отношения със застрахователни дружества за
отстраняване на щети по автомобили в следствие на настъпили застрахователни събития.Маркиране на автомобили. Продажба на аксесоари за автомобили.

ХЕРМЕС – 87 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 33455/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на инертни материали по открит способ.

Хефти Металс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 29972/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Придобиване, механично преработване, съхраняване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Хидpотех ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 490763 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изработване, монтаж и сервиз на хидравлични системи за товарни автомобили и промишлени съоръжения. Търговия с хидравлични елементи и системи.

ХИДАК ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 29799/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия с хидравлични компоненти. Проектиране, производство и сервиз на хидравлични системи.

Хидком АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 426484 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, производство и продажби на хидравлични крикове, фасадни скелета и обезопасителни елементи за строителството.

Хидро - Девин АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/11144/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Пътно строителство. Изграждане на ВиК инсталации. Производство и доставка на бетонови и циментови разтвори. Добив, преработка и търговия с инертни материали. Строителство на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Хидроенергийна Компания АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/13353IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство. Изграждане на водноелектрически и фотоволтаични електрически централи.

ХИДРОИЗОМАТ АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34073/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство и ремонт на обществени, жилищни и промишлени сгради, и прилежащата им инфраструктура. Изпълнение на инфраструктурни обекти. Продажба и доставка на материали за строителството, хидроизолационни и топлоизолационни системи и битумни продукти в строителството.

Хидроинжект ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/13321/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Сема - М ЕООД
Обхват на сертификата: Сондажно-инжекционни, торкретни, хидроизолационни работи. Укрепителни мероприятия - изпълнение на пилоти, шлицови стени и анкери при свлачища, срутища и ново строителство. Изграждане на пречиствателни станции. Инженеринг в областта на гражданското, хидротехническото и тунелното строителство. Изграждане и реконструкция на напорни и безнапорни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях. Доставка и монтаж на машини и съоръжения.

страници:   1 2 3

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.