НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1904 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

 

Ули Транс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 03319
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Международен и вътрешен транспорт на товари под температурен контрол, хранителни продукти, фармация и различни суровини за промишлеността

Ултрадентал ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 29239/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Търговия с медицински изделия.

УМБАЛ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25940/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предоставяне на медицински услуги в областта на хирургията, неврохирургията, неврологията, нуклеарната медицина, гастроентерологията, хематологията, онкологията, унг, ендокринология, анестезиология, кардиология, професионалните
заболявания, ревматологията, вътрешните болести, нефрологията, диализата, физикалната терапия, лъчелечение, клиничната лаборатория, клиничната
имунология, клиничната патология, фармакологията и фармакотерапията, образната диагностика, определяне на тежки метали и метаболити на токсични вещества в съответствие с правилата за добра медицинска практика и националните медицински
стандарти за диагностика, лечение и рехабилитация, учебна и научна дейност.

Уни - Арх ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6014903
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Архитектурно-строително проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, спортни съоръжения, регионално и устройствено планиране и интериор. Управление на проекти и консултантски услуги за гореизброените дейности.

УНИВЕРС КОНСУЛТ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32043/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Счетоводни услуги - счетоводна обработка, заплати, осигуровки, изготвяне на данъчни декларации. Счетоводни и данъчни консултации. Консултации по социално осигуряване и прилагане на националните и международните счетоводни стандарти.

Универс Одит Сървисиз ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30225/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Финансов одит, включително одити и прегледи финансови отчети и друга историческа финансова информация; ангажименти за изразяване на сигурност,
различни от одити и прегледи на историческа финансова информация; предварително съгласувани (договорени) процедури относно финансова информация; ангажименти за компилиране на финансова информация; данъчни и счетоводни консултации.

Универсал Комерс АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 509644 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Внос, износ и търговия с работно и специализирано облекло, лични предпазни средства, противопожарна техника и оборудване,електроизолационни и ел. материали, метални изделия и ВиК арматура, товарозахватни сапани и съоръжения.

Университетско издателство Св. Климент Охридски

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/15957IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Издателска дейност, редактиране, дизайн, предпечат, коригиране, печат, довършителни /книговезки/ процеси и разпространение на полиграфически изделия.

Унивърсъл Билдинг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 03395
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни, промишлени и административни сгради. Ремонтно-възстановителни дейности на сгради и съоръжения.

Унистрой Холдинг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 03320
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Проектиране и строителство на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура

Уорлипарсънс България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6014016
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Управление на проекти, инженеринг (разработване и модифициране на идейни, технически и работни проекти), услуги по управление на строителните дейности, консултации и техническа помощ, оценка за съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор.

Уорлипарсънс Нюклиър Сървисис АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6014018
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Управление на проекти, инженеринг (разработване и модифициране на идейни, технически и работни проекти), избор, изследване и оценka на площадки, услуги по управление на строителните дейности, консултации и техническа помощ, оценка за съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор в областта на ядрената енергетика.

УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25365/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултантска дейност и проектиране на вик мрежи и съоръжения и пречиствателни станции за отпадъчни води. Производство на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води.

УОТЪР ТЕХНОЛОДЖИ МС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34384/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултации и управление на инфраструктурни проекти, свързани с изграждане на хидротехнически и пречиствателни съоръжения за всички видове води и течности. Доставка, монтаж и поддръжка на екологично оборудване, технологично оборудване за пречистване на води и автоматизация на процесите.

Урбан БЙ България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 434740 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Продажба и сервиз на машини за производство на AL- и PVC дограма, резервни части и консумативи, алуминиеви стълби, скелета и конструкции.

УРБАН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34018/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и извършване на строителен надзор. Проверка и контрол на доставените и влагани в строежите
строителни продукти. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълнявани строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството. Изготвяне на технически инвестиционни проекти. Управление на проекти в строителството. Изготвяне на концесионни и маркетингови анализи и на тръжна документация за обществени поръчки и концесии. Подготовка, управление, изпълнение и отчитане на проекти с международно, европейско или национално
финансиране и консултиране на евентуални бенефициенти. Консултантски услуги, свързани с проучване, планиране, проектиране, изграждане и управление на техническа, транспортна и производствена инфраструктура.

УРБИКА ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32512/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Устройствено и стратегическо планиране. Архитектурно проектиране. Разработване и управление на проекти.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.