НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1904 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7

К И К-ДС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 29360/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, инженеринг, инсталиране и доставка на отоплителни, вентилационни, климатични системи, електрическо оборудване, промишлена и сградна
автоматизация. Гаранционно и извън гаранционно обслужване.

К-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 29423/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инвестиционно проектиране на сгради, съоръжения и обекти на техническата инфраструктура. Инженерни консултации и експертизи. Обследване на сгради и
съоръжения.

К-С Проект Инженеринг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25598/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Комплексно проектиране на жилищни, административни, промишлени и смесени сгради
и съоръжения. Консултантски услуги в областта на строителството.

Кабел Експрес Сервиз - 3 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 449416 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инженеринг, проектиране, развойна дейност, монтаж, поддръжка и сервиз на оптични и аналогови кабелни телекомуникационни и електрически мрежи.

Кабита ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368049/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане, интеграция и поддръжка на структурни кабелни системи, електрически уредби, специализирани кабелни системи и сградна автоматизация.

Кавангард ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/13499
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на консултантски услуги за публични и бизнес организации, подготовка, управление и изпълнение на проекти, финансирани от европейски и други фондове, управленско консултиране, услуги по стратегическо планиране, управление на човешките ресурси и провеждане на обучения.

Кале ауто ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6008346
Сертификатор: LRQA
Консултант: Цветан Кунев
Обхват на сертификата: Продажба на нови и употребявани автомобили марка "ТОЙОТА" и “МАЗДА”, резервни части и аксесоари. Гаранционен и извън гаранционен сервиз. Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на леки и лекотоварни пътни превозни средства.

Кале ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6009975
Сертификатор: LRQA
Консултант: Цветан Кунев
Обхват на сертификата: Извършване на сервизни услуги на леки, лекотоварни и товарни автомобили. Търговия на едро и дребно с моторни и индустриални масла, греси, антифриз, акумулатори, автомобилни гуми, филтри и аксесоари.

Калистратов груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/14532/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, ремонт и реконструкция на: строежи от високото строителство, прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от транспортната и пътната инфраструктура и съоръженията към тях; строежи от енергийната инфраструктура; строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Изграждане и ремонт на инсталации. Дейности по събаряне и разрушаване, земни работи, сондиране и пробиване. Реконструкция на недвижими културни ценности с категория «световно и национално значение», както и сгради в границите и охранителните зони на археологически резервати извън урбанизирани територии.

Калцит АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368207
Сертификатор: LRQA
Консултант: Алфа Куолити Инт. ООД
Обхват на сертификата: Разработване и производство на калциев карбид, калциев карбонат, негасена вар, фино очистена гасена вар, хидратна вар и варови разтвори.

Камара на строителите в България

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 28077/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Представляване и защита на интересите на българските строителни фирми. Предоставяне на информация за строителството. Атестация на български строителни фирми. Управление на централен професионален регистър на строителя. Организация на семинари, панаири и изложения.

Камбитов и син ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368376
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Добив и преработка на иглолистна дървесина. Производство на арматурни заготовки. Търговия с желязо и строителни материали.

Камен Иванов ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 484968 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

КантЛифт България АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6014014
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и асемблиране на електрическо оборудване и устройства с електронен контрол за нефтената и газова индустрии. Производство и асемблиране на оборудване за експлоатационен контрол на сухоземни нефтени и газови находища.

КАПИТАЛ ФАРМ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 33562/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия с лекарствени продукти, медицински изделия и медицинско оборудване.

Капитол Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/11168/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, промишлени и административни сгради и прилежаща инфраструктура. Изграждане и поддръжка на улици, площади и паркови алеи. Изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК мрежи и хидротехнически съоръжения. Изграждане на строежи от енергийната инфраструктура.

КАР СТРОЙ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 33511/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия, доставка и монтаж на мебели. Търговия и доставка на спално бельо, одеяла, възглавници и текстил. Търговия и доставка на кожени изделия.
Строителство и ремонт на сгради от високото строителство (жилищно, обществено-
обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни
мрежи и съоръжения. Строителство и ремонт на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване. Извършване на конструктивни, инфраструктурни строително–ремонтни дейности,
полагане на хидроизолации и топлоизолации, изграждане на детски и спортни площадки.

КАР ТРАНСПОРТЕР ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 33536/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Международни и вътрешни автомобилни превози, в това число планиране, организация и извършване на логистични услуги на нови и употребявани автомобили. Международна и вътрешна спедиция.

Караман ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/13372/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство и търговия с ВиК и строителни материали.

Кардиомед

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6010205
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия на едро с медицински изделия в това число имплантируеми медицински устройства за кардиологията и консумативи за сърдечно-съдовата хирургия.

страници:   1 2 3 4 5 6 7

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.