НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1918 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4

ИА ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32985/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предоставяне на административни и информационни услуги на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на външни лица във връзка с управлението и дейността на военните клубове в страната, осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители.
Осъществяване на туристическа и туроператорска дейност и управление на военно- почивните домове, хотелите, военните клубове и други имоти, предоставени на агенцията за изпълнение на функциите й. Изпълнение на социални дейности по
настаняване в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, ползване на социални кухни и детски градини към МО.

ИБГ.БГ АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/12275/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Технологично осигуряване, разработка и поддръжка в областта на електронните и мобилни услуги и плащания. Проектиране, разработване и поддръжка на информационни и комуникационни системи и софтуер. Консултантски услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии, електронни и мобилни плащания.

Ива - Сигнал - Иван Апостолов ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/13407/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство, доставка и монтаж на системи за автомивка в ЖП транспорта, включително монтаж и инсталиране наслаботокови и силнотокови системи и електромонтажни работи. Доставка и монтаж на ел. бариери и съоръжения.

Ивел Стил - М ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/16378IQ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: БиЕсБокс ООД
Обхват на сертификата: Производство на печатна рекламна продукция. Внос и дистрибуция на рекламни продукти. Производство на изделия от екологични хартии.

Ивент Дизайн ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: PRIMECERT J-001412 BG
Сертификатор: PRIME CERT GmbH
Консултант: Евробизнес Консулт 21 ЕООД
Обхват на сертификата: Предоставяне на туроператорски услуги –
цялостна организация на събития, семинари, конференции, конгреси, презентации, промоции, частни партита и други специални събития и организация на всички съпътстващи дейности, като: настаняване на гости и трансфери, организация на турове, кетъринг, изработка и разпространение на рекламни, включително печатни материали, връзки с обществеността и консултации,
писмени преводачески услуги, локализация на софтуер,
сертификация и легализация на документи, симултанен и консекутивен превод.

ИВТ КОНСУЛТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32900/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Construction supervision; consulting services for conformity assessment of construction investment projects; design of investment infrastructure projects;
project management and technical assistance in project management.

Игео ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: СУК-200-02/015
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Данов-Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Геодезически, проектантски и консултантски дейности при инвестиционното проектиране и строителство, изработване и поддържане на устройствени планове, кадастрални планове и регистри. Изследване на деформации. Фотограметрия и дистанционни изследвания. Проектиране и внедряване на географски информационни системи (ГИС).

Игъл Инженеринг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: СУК-306-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, доставка, изграждане, сервизно обслужване и поддържане на комуниикационни и телекомуникационни мрежи и системи, телефонни централи, структурни кабелни системи, видионаблюдение, слаботокови и силнотокови инсталации (до 1000 V).

ИЕС Проект - 2008 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31158/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Инвестиционно проектиране и архитектурен дизайн на градоустройствени схеми и планове, обществени, жилищни, аграрни и промишлени сгради, интериорни проекти и инженерна инфраструктура. Визуализация на проекти. Проекти по пожарна безопасност и план за безопасност и здраве.

Издателска къща Анубис ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/14411
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Създаване, дизайн, предпечат, печат и разпространение на учебници, учебни помагала, книги, брошури, дипляни, дидактични материали, рекламни и всякакъв друг вид полиграфически издания в печатен и електронен вид. Разпространение на учебен софтуер и хардуер, учебни лаборатории и консумативи за тях. Организиране и провеждане на обучения за деца, ученици и педагогически специалисти в сферата на образованието.

Издателство Булвест 2000 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/15269
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, създаване, дизайн, подготовка за печат, печат, производство и разпространение на образователни продукти (учебни системи, учебници, учебни помагала, учебни пособия, игри и игрови материали, научни и учебни книги, дидактически материали и др.), брошури, дипляни, книги, специализирана документация, рекламни и всякакъв вид полиграфически материали и издания в печатен и електронен вид. Проектиране, създаване и разпространение на учебен софтуер и хардуер, учебни лаборатории и окомплектоването им с материали и консумативи. Организиране и провеждане на обучение на деца, ученици, възрастни и педагогически и непедагогически специалисти.

Изпитвателен център Глобал Тест ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368351
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Химични и физико-механични измервания/изпитвания и контрол на изделия от стъкло и керамика. Химични измервания/изпитвания и контрол на води и почви, съдържание на токсини и вредни емисии в хранителни продукти, козметични продукти и препарати за битова химия. Измерване на бионаличност, биоеквивалентност и кинетика на съдържанието на активни съставки в лекарствени продукти и хранителни добавки. Измерване на миграцията на вредни вещества в опаковки в контакт с хранителни продукти. Измерване на миграция на тежки метали от детски играчки. Физико-механично изпитване на запалки. Микробиологични изпитвания на храни, козметика и нестерилни лекарства. Пробовземане в изброените области на измерване/изпитване.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /ИАСАС/

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 176083
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата:

Изпълнителна Агенция “Автомобилна Администрация”

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: CI/8208
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Институт за управление на програми и проекти ЕООД
Обхват на сертификата: Публична администрация и дейности по прилагане на нормативните актове и контрол в областта на вътрешния и международен автомобилен транспорт, оценка на техническото състояние на превозните средства и обучението на водачите на територията на Р България, участие в съответните регионални и международни организации и мероприятия.

Икаров ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 484946 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Стандарт 2002 ООД
Обхват на сертификата: Разработване, производство и продажби на натурална козметика.

Иком ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 24969/11/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране на хардуер. Проектиране и разработване на софтуер. Продажби, асемблиране и сервиз на компютри.

Илина ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25209/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство, монтаж и търговия с PVC и алуминиева дограма. Монтаж на щори, сенници и еталбонд.

ИМЕОН СОФТУЕР ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 25960/12/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуер, информационни системи и решения. Изграждане на локални компютърни мрежи. Бизнес анализ и инженеринг на процеси.

ИМС Форинвест ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6010344
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на мека мебел. Търговия с мебели.

Имсти ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368176
Сертификатор: LRQA
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Изграждане на битови и промишлени сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Производство на стъклопакети.

страници:   1 2 3 4

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.