НОВИНИ

Програма за дейността на “Сдружение “Клуб 9000” – 2019 г.
още »

RINA сертифицира КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ по стандарта ISO 20121
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2019

Списък на сертифицирани български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1609 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

 

Завод за пружини АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 387745 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Производство и продажба на студено и горещо навити пружини и щанцови изделия.

Заечки ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 2850 А /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Пълен инженеринг в строителството - проектиране, изграждане,реконструкция и рехабилитация на ВИК мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, хидротехнически съоръжения-депа за твърди битови, промишлени и опасни отпадъци, хвостохранилища, язовири, водноелектрически централи, тунели, укрепване на свлачища, хидромелиоративни съоръжения - дренажни и напоителни системи, помпени станции, рекултивация на земи, корекции на речни корита, диги, насипи, конструкции за защита от ерозия, транспортна техническа инфраструктура-пътища, мостове, улични мрежи и съоръжения, гражданско и промишлено строителство, спортни площадки, енергийна ефективност на сгради и съоръжения, електропроводи, газопроводи и топлопроводи. доставка и продажба на строителни материали. производство на бетонови и асфалтобетонови разтвори, производство на бетонови изделия и стоманобетонови елементи. Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма.

Залива 47-СП АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368330
Сертификатор: LRQA
Консултант: Наталия Петева
Обхват на сертификата: Организация и реализация на болнично хранене, столово хранене, кетъринг и ресторантьорство.

Зара Трейд 08 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 29444/13/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Печене, мелене, пакетиране и продажба на кафе и инстантни продукти.

ЗАРО-2006 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32234/15/AN
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: International refrigerated transportation of drugs, medicinal products and medical devices in compliance with Good Distribution Practice 2013/C343/01.

Захар ЕАД – Завод за захар

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QS-8642
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: ЕМЕА ООД
Обхват на сертификата: Производство и търговия на рафинирана захар.

Звезда АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368309
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на нерафинирани и рафинирани (наливни и бутилирани) слънчогледови масла и шрот.

Здравец Цанев и сие СД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 374672 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Нанасяне на антикорозионни покрития и системи на метални конструкции.

Зино - П АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368442
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на сейфове, трезорни врати, метални и пластмасови изделия.

Зином AД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368328/ D
Сертификатор: LRQA
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на инструментална екипировка. Проектиране и производство на шприцови изделия.

Зином АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 387741 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, производство и продажби на инструменти и друга машиностроителна техника.

ЗММ Златоград АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 387758 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Алфа Куолити Инт. ООД
Обхват на сертификата: Разработване, производство и продажбa на ролформоващи машини,детайли и възли за машиностроенето.

ЗММ Победа АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 374683 QM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране, производство и продажба на: металообработващи машини; автоматични линии за обработка на студено и горещо валцовани рулони, отворени и затворени профили, електрозаварени тръби; производство на резервни части.

ЗС Тритон ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QS-6081 HH
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Еврофактор ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на бетон, бетонови и железобетонови изделия за строителството.
Производство на арматурни заготовки.
Производтсво на PVC и Al дограма.

ЗСК Лозово АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 11/017
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на бетонови разтвори, стоманобетонни елементи и арматурни заготовки.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.