НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 9001 с валидни към момента сертификати

общо 1918 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я  A-Z 0-9

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Е-Турс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/12240/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Логистика на културни и образователни мероприятия. Хотелиерство, туристическо и друго настаняване.

Е.Миролио ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0170206
Сертификатор: LRQA
Консултант: Велмар Консулт ООД
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на прежди, тъкани и плетива от вълна, други естествени и химични влакна и техните смеси.

Еар Лукс - В ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368291
Сертификатор: LRQA
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Проектиране, доставка , монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични и газови инсталации на водопровод и канализация. Внос и продажба на едро и дребно на оборудване и елементи за отопление, вентилация и климатизация.

ЕВАЛОН 1 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 33458/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Довършителни работи в строителство.

Евелина Новакова ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 006-00022-Q
Сертификатор: Глобал Груп (София) ООД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Поддържане на паркове, градини, зелени площи, транспортни и алейни насаждения.

ЕВРИКА-ГТ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 29758/13/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Специализирани и довършителни строително – монтажни работи в промишленото и гражданско строителство. Изработване на индустриални и декоративни бетонни настилки.

Евриста ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 22901/11/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изследване и разработка, дизайн, разширяване и изпълнение, услуги и поддържане на IT решения, офис оборудване, софтуерно и хардуерно оборудване,индустриални системи; асемблиране на персонални и индустриални компютри, сървъри,
мониторинг и контролни системи; продажба на компютърно, комуникационно и офис оборудване, решения за информационна сигурност, софтуер.

Евро Еко Билд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: BAS QMS V 572 -1
Сертификатор: Верификация EООД
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Строителство, монтаж, проектиране, авторски надзор, ремонт, поддържане и управление на инфраструктурни обекти вкл. ВиК мрежи и съоръжения и системи, обекти от железопътната инфраструктура. Високо и ниско строителство. Строителство, на нови пътища; рехабилитация, текущ ремонт и зимно поддържане на съществуващи пътища; изграждане на заводи и инсталации за сепариране и компостиране на битови отпадъци, изграждане на депа за битови и опасни отпадъци.

Евро инженеринг - Христомир Николаев ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF6006425
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Проектиране, монтаж и сервиз на мълниезащитни и заземителни уредби и системи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения. Доставка, монтаж и сервиз на елементи за мълниезащитни и заземителни уредби и системи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения. Контрол на състоянието на електрическите мрежи и подстанции.

ЕВРО ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 32499/15/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултантски услуги, включително и юридически, по планиране, подготовка, координация, изпълнение, контрол и оценка на програми и проекти, управление на проекти, финансирани със средства на ес и други национални и международни източници. Инженерни дейности. Оценка на съответствието на инвестиционни
проекти, строителен надзор и инвеститорски контрол по ЗУТ и ФИДИК, включително и за обекти от вик инфраструктурата, обекти за третиране на отпадъци,
административни и промишлени сгради. Доклади за ОВОС. Техническо обследване на строежи. Изготвяне на технически и енергийни паспорти на сгради.

Евро Старс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QS-8733
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Доставка, монтаж на тръбопроводи и оборудване, ел. монтаж, монтаж на КИП и А и пускане в експлоатация на съоръжения в областта на промишлеността и енергетиката.

ЕВРОБИЗНЕС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 33514/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултантски услуги за разработване и управление на проекти по Оперативните програми на Европейския съюз и други източници на финансиране.

Евробизнес Консулт 21 EOOД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: PRIMECERT J-0022 BG
Сертификатор: PRIME CERT GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултантски услуги. Управление на проекти.

Евробилд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: СУK-285-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Проектиране на сгради и инфраструктурни съоръжения. Дейности по оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството, както и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строителни и монтажни работи на сгради и инфраструктурни съоръжения. Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Евробилдинг Инженеринг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: QMS/14419/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейност по реализация на инвестиционни проекти за сгради. Проектиране, строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради, търговски центрове, спортни площадки и прилежаща инфраструктура.Строителство на съоръжения (в т.ч. пътища, хидросъоръжения, В и К, електрически мрежи). Изграждане на инсталации ( в т.ч. електрически, водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации). Изпълнение на довършителни строителни работи (в т.ч. полагане на мазилки, монтаж на дограма и дърводелски работи, полагане на облицовки и настилки, боядисване и стъклопоставяне). Специализирани строителни дейности (в т.ч. разчистване и подготовка на строителната площадка, събаряне и разрушаване, земни работи, сондиране и пробиване). Реконструкция и реставрация на паметници на културата.

Еврогеймс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 30941/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и продажба на хардуер и софтуер. Монтаж, поддръжка, асемблиране и сервиз на компютри, системи за видео наблюдение и климатична техника. Рециклиране и ремонт на тонер касети и консумативи за принтери. Производство, търговия и монтаж на мебели и кухненско оборудване. Търговия с офис консумативи, канцеларски материали, хартия и хартиени изделия. Доставка и монтаж на люлки и катерушки. Производство, доставка и сервиз на туристически атракционни влакчета и ремаркета. Изработка и преустройство на специални моторни превозни средства. Промяна на конструкцията и предназначението на автобуси, микробуси, леки и товарни автомобили.

ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 34291/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Организиране на обучения за педагогически специалисти.

ЕВРОЛАНС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2015
Сертификат No: 33797/16/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Провеждане на обучения за придобиване на професионална квалификация. Изпълнение
на дейности, свързани с проучвания, анализи и осигуряване на информация и комуникация (публичност и визуализация) по проекти на Европейския съюз и други финансиращи организации.

Европапир България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: SOF0368413
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Търговия с хартия, производни от хартия, материали и консумативи за полиграфичeска и опаковъчна индустрия.

Европейски образователен център ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 9001:2008
Сертификат No: 31566/14/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Чуждоезиково обучение, професионално образователна дейност в областта на управлението, финансите, данъците, счетоводството и контрола. Организиране на курсове, семинари, тиймбилдинг. Разработване на проекти. Консултантски услуги в
сферата на рекламата и връзки с обществеността. Преводачески услуги. Организиране и провеждане на клубни занимания по изкуства.

страници:   1 2 3 4 5 6 7 8 9

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.