НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 118 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ю  0-9

 

ЧЕРНО МОРЕ АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 369/16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Система за управление сигурността на информацията, покриваща организацията и контрола на дейностите за проектиране, производство и търговия с морски и речни навигационни радарни системи, наземни радари за откриване, проследяване и идентифициране на движещи се наземни цели, брегови радарни системи, брегови и наземни мултисензорни интегрирани системи за наблюдение и контрол, радари за наблюдение на летателното поле, механични модули и компоненти, специална инструментална екипировка, изследователски и инжинерингови дейности.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.