НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 118 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ю  0-9

 

Теза ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0368001/1E
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти.

Телеком сервиз България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF6016341/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: TMA
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане, монтаж, измерване, пускане в експлоатация и поддръжка на телекомуникационна и електро инфраструктура, структурни кабелни системи и мрежи. Инсталиране и пускане в експлоатация на системи за автоматизация, телеконтрол, телеуправление и SCADA. Обучение за работа с инсталираното оборудване. Обучение за сплайсване и измерване на подземни и въздушни оптични кабели и линии. Доставка на активно и пасивно оборудване и захранващи устройства. Изграждане, поддръжка и опериране на колокационни и дейта центрове. Изграждане, поддръжка и опериране на телекомуникационни мрежи и системи за пренос на данни, глас и видео изображения. Създаване, внедряване, опериране и поддръжка на цялостни телекомуникационни решения.

Телепоинт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 41/11
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Колокация.

ТЕЛЕТЕК ИСТЪРН ЮРЪП ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 314/15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Аутсорсинг на бизнес процеси на клиенти: предоставяне на услуги чрез контактен център и аутсорсинг на процеси за управление на човешки ресурси

Тера Комюникейшънс АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: ISMS/14472/BG/2
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Телекомуникации, SMS услуги, разработване и поддръжка на програмни продукти, както и свързаните с тях дейности, отнасящи се до управление на сигурността на информацията чрез съществуващата „IT” инфраструктура, комуникационни канали и човешки ресурс.

ТехноЛогика ЕAД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0170251/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Анализ на бизнес процеси, проектиране, разработване, продажба, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и системи; обучение и консултации, изграждане на информационни инфраструктури, включително структурно окабеляване, услуги и софтуер за управление на проекти.

ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 344/15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Система за управление на сигурността на информацията обхващаща организацията и контрола на строително-монтажни, ремонтни и пусково наладъчни работи на промишлени, енергийни, хидротехнически, стопански, жилищни и на инженерната инфраструктура обекти; строителство, рехабилитация, ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, пътна инфраструктура, улици, комуникации, транспорт и екологични проекти.

ТИ ЕС ДИ СЪРВИСИЗ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 177/12
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Разработване, поддръжка, мониторинг и тестване на специализирани софтуерни продукти, ИТ системи и услуги.

Топлофикация София ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 223/13
Сертификатор: RINA
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Система за управление на сигурността на информацията обхващаща организирането и
контрола на производство и пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, дялово разпределение, проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на топлоизточници, топлопреносни мрежи и абонатни станции.

Тритон България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: ISMS/14511/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Сигурност на информацията при проектиране, разработка, внедряване, поддържане, управление, консултации и системен анализ на ИТ проекти, приложни програмни продукти и мрежова интеграция, одит на информационни системи, сервизни услуги и провеждане на обучения в областта на информационните и комуникационните технологии, разработване на софтуер за внедряване на електронни услуги.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.