НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 118 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ю  0-9

 

Секюрити Холдинг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 238/13
Сертификатор: RINA
Консултант: Стик Консулт ООД
Обхват на сертификата: Система за управление на информационната сигурност покриваща контрола и организацията на лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на
физически и юридически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на мероприятия, включително с помощта на сигнално - известителна техника и
видеонаблюдение.

СИРИУС СЕКЮРИТИ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 280/14
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Система за управление на сигурността на информацията, обхващаща организацията и
контрола за осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим; лична охрана на физически лица; охрана на ценни пратки и товари и техническа охрана.

Сис Консултинг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: ISMS/14480/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Сигурност на информацията при проектиране, производство, внедряване и поддръжка на информационни системи и технологии.

СКЕЙЛ ФОКУС АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 263/14
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Анализ, консултиране, проектиране, разработване, тестване, внедряване, обучение и поддръжка на софтуерни продукти и информационни системи.

СОФТГРУП ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 295/14
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, персонализиране, внедряване и поддръжка на софтуер.

Станилов ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 327/15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Система за управление на сигурността на информацията, приложена за информационните активи, намиращи се в офиса на компанията и свързани със строителство на: хидротехнически обекти, язовирни стени, тунели, пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води, помпени станции, водоснабдителни и канализационни мрежи, укрепване на свлачища, хвостохранилища, всички видове
депа за отпадъци. Гражданско строителство, обществени, жилищни и индустриални сгради и комуникации, пътища и мостове. Строителна дейност по пристанища, водно и топло електрически централи. Производство на бетонови смеси и разтвори,
стоманобетонови и стоманени конструкции. Монтаж на машини и съоръжения в областта на строителството.

Стемо ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF6008344
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни, комуникационни и информационни системи; системна интеграция, инсталация и сервиз на компютърна и офис техника; разработка и поддръжка на софтуер; ИТ услуги; Интернет решения; Обучение и сертифициране.

СТК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 289/14
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработка, въвеждане в експлоатация, гаранционна и след
гаранционна поддръжка на: структурни кабелни системи; локални мрежи; глобални
мрежи; учрежденски телефонни централи; интегрирани решения за пренос на глас и
данни. Търговия и поддръжка на компютри и непрекъсваеми токозахранващи
устройства.

СТОУН КОМПЮТЪРС АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 202/13
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Комплексно изграждане на решения, базирани на компютърни и комуникационни технологии. Системна интеграция на компютърни технологии и софтуер, внедряване на готови системи. Дизайн, разработка, внедряване, обучение и поддръжка на приложен софтуер, собствени разработки и цялостни решения. Консултантска дейност в областта на системната интеграция, управленските стандарти,
непрекъсваемост на работата, сигурността на информацията, ИТ услуги, комуникациите и дизайна, обучения и одити. Сервизна дейност и поддръжка на
техника и комуникационно оборудване. Предоставяне и управление на изнесени и клауд ИТ услуги.

СЪРВИС ЦЕНТРИКС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 281/14
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, консултиране, разработване, внедряване и поддръжка на ИТ решения. Предоставяне на услуги за ИТ обучение и сертификация.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.