НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 118 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ю  0-9

 

Лирекс БГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0368001/1
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Системна интеграция на ИТ проекти – консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на ИТ проекти. Мрежова интеграция- консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на мрежови проекти. Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти. Одит на информационни системи. Аутсорсинг на ИТ бизнес процеси. Търговия с ИТ и мрежови продукти. Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови комуникационни системи. Предоставяне на Интернет услуги и продукти (Интернет доставчик). Провеждане на специализирани обучения. Разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти.

Лирекс БС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0368001/1D
Сертификатор: LRQA
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Системна интеграция на ИТ проекти – консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на ИТ проекти. Мрежова интеграция- консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на мрежови проекти. Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти. Одит на информационни системи. Аутсорсинг на ИТ бизнес процеси.

Лирекс Нет ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0368001/1А
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности включително и свързани с предоставяне на Интернет услуги и продукти (Интернет доставчик).

Лирекс Хай Тех ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0368001/1C
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови комуникационни системи.

Ломини ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/13503IIS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Търговия с техника за сигурност, безопасност, научна, изследователска, хидроложка, хидрографска, метеорологична и телекомуникационна, и свързаните технически и методологични консултации, интеграция, инсталация, поддръжка, сервиз и асемблиране.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.