НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 118 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ю  0-9

 

КАСТЪМЪР КЕЪР БГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 291/14
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Услуги, предоставяни посредством кол център.

КАТЕНЕЙТ БЪЛГАРИЯ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 360-16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи и предоставяне на ИТ консултации.

КЕИТ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 352/16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изследвания и разработки в областта на защитата на активи. Проектиране, разработване и внедряване на софтуер, машини, четящи устройства и системи за
шифровано маркиране, системи за контрол на достъпа, включително гаранционно и следгаранционно обслужване. Шифровано маркиране на активи. Лазерна обработка на документи и изделия. Маркиране на автомобили против кражба.

КИМ-2000 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 55/11
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Разработване на специализиран софтуер, съхранение и защита на бази данни. Осигуряване на криптиран достъп до тях. Собствена логистична система и
комуникационна среда. Картови системи, технологии и печат. Разработване на картови приложения и аплети. Издаване на европейска здравноосигурителна карта.
Разработка и поддръжка на он-лайн система за електронно здравно досие със смарт карта. Разработка и поддръжка на системи за и- и теле-медицина. Осигуряване на дистанционна медицинска консултация със специалисти от цял свят. Дистрибуция на ценни формуляри и книжа.

Кол Пойнт Ню Юръп АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 42/11
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Осигуряване на изнесени бизнес процеси в областта на продажбите, обслужване на
клиенти и техническа поддръжка.

КОНЕКТИК ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 364-16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване, интеграция и поддръжка на скалируеми платформи за бизнес, екипна и социална комуникация с обработка и анализ на големи обеми от данни осигурявайки приложения за управление при кризи, бедствия, аварии и ранно оповестяване, непрекъсваемост на работата, сигурността на информацията, ИТ услугите, комуникациите, дизайна и обученията. Изграждане и
консултиране на информационни инфраструктури, системи и мобилни приложения прилагайки системна интеграция на компютърни технологии и софтуер. Системен анализ, проектиране и разработване, внедряване, поддръжка и управление на ИТ проекти. Анализ и моделиране на бизнес процеси за скалируеми платформи предлагайки изнесени ИТ бизнес процеси и облачни ИТ услуги.

Контракс АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0170075/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Суис ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране, инсталиране, съответно обучение и поддръжка на компютърни и телекомуникационни мрежи (LAN, WAN, CIS). Проектиране, инсталиране, обучение и поддръжка на системи за сигурност, пожароизвестяване, видеонаблюдение, озвучаване, климатизация и вентилация, контрол на достъпа и работното време, интелигентно управление на сгради (SCADA, HVAC, BMS). Асемблиране на компютри. Сервиз на офисна, компютърна и телекомуникационна техника. Дистрибуция на офис мебели, офисна, компютърна и телекомуникационна техника. Консултация, анализ, проектиране, разработване, внедряване, съответно обучение и поддръжка на цялостни информационно-комуникационни системи. Бизнес анализ, реинженеринг на бизнес процеси, проектиране, разработване, внедряване, съответно обучение и поддръжка на програмни продукти.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.