НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 118 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ю  0-9

 

ИА ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 345/15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предоставяне на административни и информационни услуги на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на външни лица във връзка с управлението и дейността на военните клубове в страната, осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители.
Осъществяване на туристическа и туроператорска дейност и управление на военно- почивните домове, хотелите, военните клубове и други имоти, предоставени на агенцията за изпълнение на функциите й. Изпълнение на социални дейности по
настаняване в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди, ползване на социални кухни и детски градини към МО.

Иком ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 221/13
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване и производство на телематичен хардуер и софтуер.

ИМЕОН СОФТУЕР ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 38/11
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуер, информационни системи и решения. Изграждане на локални компютърни мрежи. Бизнес анализ и инженеринг на процеси.

Индекс-България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0368222/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Системен анализ, проектиране, реализация, внедряване и поддържане на приложен софтуер. Системна интеграция на ИТ - консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на ИТ проекти. Техническо поддържане на хардуер и системен/ базов софтуер. Търговия с ИТ продукти.

ИНТЕЛСОФТ – ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ СД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 347/15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране, разработка, продажба, внедряване, гаранционно и следгаранционно поддържане на информационни системи за управление на бизнеса и системи за обработка на данни на клиентите.

Интерконсулт България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 302/15
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, инсталация и поддръжка на компютърен софтуер. Консултации при моделиране, оптимизация, автоматизация и управление на бизнес
процеси.

Интернационален Картичен Систем АД - КаСис

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 182274
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата:

ИНТРАКОМ - БЪЛГАРИЯ ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 244/13
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Система за информационна сигурност покриваща организацията и контрола на проектиране, разработване, инженеринг, продажби, управление на проекти, внедряване, въвеждане в експлоатация, поддръжка и сервиз в информационни и комуникационни технологии и управление на проекти в областта на строителството.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.