НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 118 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ю  0-9

 

Давид Холдинг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 49/11
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на софтуер, информационни системи и ит решения. Системна интеграция. ИТ и консултантски услуги. Управление на проекти.

Дегри Консултинг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 257/14
Сертификатор: RINA
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Консултиране и обучение при изграждане и внедряване на системи за управление, съгласно серията стандарти ISO, включително на качеството, на околната среда,
на безопасността на храните, на здравословни и безопасни условия на труд, на сигурността на информацията. Подготовка и управление на проекти по национални, европейски и международни програми. Правно обслужване.

ДЕЙЗИ КЪМПЪНИ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 358/16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проучване, бизнес анализ, проектиране, програмиране, внедряване, гаранционна и
извънгаранционна поддръжка на информационни системи.

Декарт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: BG12/85652
Сертификатор: SGS
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Производство, продажба и сервиз на софтуер. Проектиране, производство, асемблиране, продажба и сервиз на хардуер. Консултантски услуги.

Делта Софтмедия ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/16268IIS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Информационна сигурност на клиентски и собствени данни и системи при предоставяне и поддръжка на виртуални сървъри, хостинг, облачни услуги, колокация и наети сървъри. Оценена в съответствие с Декларация за приложимост в. 1/01.09.2015.

ДЖЕМСИЙК КЪНСЪЛТИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 355/16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Събиране, обработка и анализ на данни.

Дилтекс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 84/12
Сертификатор: RINA
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Изграждане и поддръжка на GPS/GSM базирани
решения за наблюдение и контрол в реално време на транспортни и машинни паркове.

Диуеър ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: 23288-01
Сертификатор: Intertek
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване и поддържане на софтуерни продукти.

Др. Пендл и Др. Писвангер България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/8128IIS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Информационна сигурност на лични, проектни и клиентски данни, свързани с предоставянето на консултантски услуги в сферата на управление на човешки ресурси, управление и администриране на персонал, организационни и функционални анализи, стопанско и административно управление. В съответствие с декларация за приложимост в. 04/15.01.2015.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.