НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 118 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ю  0-9

 

БАЙНЕТ ДЕЙТА КОМЮНИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 383/16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изграждане и поддържане на национални и локални мрежи и IT-инфраструктура за пренос, обработка и съхранение на информация. Контрол и защита на информацията на комуникационни и информационни системи на фирми и дейта-центрове. Предоставяне на IT-услуги за телекомуникационни оператори, държавни учреждения и корпоративни клиенти.

БизнесСофт

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF6014838/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности по анализ на бизнес процеси, проектиране, разработване, продажба, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и информационни системи. Обучение и консултации свързани с анализ на бизнес процеси, софтуерни продукти и информационни системи.

Борика-Банксервиз АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0368040/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изграждане, поддържане и опериране на платежни и информационни системи, проектиране, разработване, съпровод и поддържане на приложен софтуер, осигуряване на интегрирани и специализирани решения, доставка на удостоверителни услуги, извършване на дейности по налични парични преводи и по пренос на данни, осъществяване на връзки с други национални и международни платежни системи и системи за пренос и обработка на информацията, монтаж и техническо поддържане на технически средства, търговска и консултантска дейност.

БРИА СОФТУЕР ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 39/11
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуер, информационни системи и решения. Изграждане на локални компютърни мрежи. Бизнес анализ и инженеринг на процеси.

БУЛЛЕКОСИСТЕМИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 323/15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Управленско консултиране, бизнес анализи в областта на екологията, човешките ресурси и информационната сигурност, подготовка на тръжни документации по
процедури на ЗОП И 118 Постановление на МС. Консултиране при разработване и внедряване на системи за управление съгласно изискванията на международни стандарти. Провеждане на вътрешни одити по процедури на клиента съгласно изискванията на международни стандарти. Разработване и управление на проекти по програми, финансирани от фондовете на европейския съюз и международни донори. Разработване на курсове за обучение и провеждане на обучения по международни стандарти. Организиране на събития.

Булмаг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF0368089/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Доставка, инсталиране и обслужване на продукти на информационните технологии, предпродажбена подготовка и следпродажбен серевиз на компютри и системни компютърни решения.

Булмаркет ДМ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: IMS-653 GL
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Пристанищна дейност и свързаното с нея търговско обслужване. Техническо обслужване и други типични за пристанищен оператор дейности, съгласно удостоверението за регистрация на пристанищен оператор, издадено от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация". ЖП транспортни услуги за превоз на товари в странта и чужбина. Вътрешни и международни превози на товари с автомобили. Търговия с нефтопродукти, зърно, фуражи и фуражни суровини. Производство на сурово растително масло за технически цели.

Булпрос Консултинг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 378/16
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуер и и нформационни системи. Предоставяне на многоезични услуги за клиентска и техническа поддръжка в сферата на аутсорсинга на бизнес процеси.

БЪЛГАРИЯ ЕР АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 318/15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Система за управление на информационната сигурност обхващаща продажба на самолетни билети и хотелски резервации.

Българска Фондова Борса – София АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: 185339
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: -
Обхват на сертификата:

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.