НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 21.10.2016

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 118 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч Ю  0-9

 

АВИАЗО БЪЛГАРИЯ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 353/16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване, поддръжка и хостинг на софтуерни
продукти.

Авиейшън Сървисиз България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF6014866/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Предоставяне на услуги по наземно обслужване – физическа и документална обработка, складиране и проверка за сигурност на товари и поща (включително специални и опасни товари) и наземен транспорт. Складиране под митнически контрол на пратки (входящи, изходящи и транзитни товари). Търговско представителство на авиокомпании във връзка с превоз на товари и поща.

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 348/15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Създаване, поддържане и усъвършенстване на Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите.
Административно обслужване на физически и юридически лица, свързано с регистрите на Агенция по Вписванията.

Адванс Адрес Експертни Оценки ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/12168IIS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Сигурност на финансовата, правна и техническа информация и данни на организацията, клиентите и трети страни във връзка с предоставянето на независими експертни оценки и застрахователен асистанс. Оценена в съответствие с Декларация за приложимост v. 03/18.03.2015.

Адроит Електроникс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/14315IS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Инвиктус ЕООД
Обхват на сертификата: Управление на сигурността на ИТ инфраструктурата като съвкупност от хардуер и софтуер, бази данни, лични данни на служители и клиенти при търговията на компютърни системи, компоненти, софтуер; асемблиране, ремонт и поддръжка на компютри и ИТ компоненти; структурно окабеляване и изграждане на компютърни мрежи. Оценено в съответствие с Декларация за приложимост в.05/06.03.2015.

АКСИДИА АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 394/17
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Анализ, проектиране, разработване, тестване, внедряване и поддръжка на информационни системи и софтуерни продукти.

Алианс Принт ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/9855IIS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Управление на сигурността на клиентски данни, локална мрежа, информация за осигуряването и доставката на полиграфически продукти и услуги, фирмена финансова информация. Оценена в съответствие с декларация за приложимост версия 1 от 05.07.2015.

АЛКОМ-ТЕХ ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 215/13
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Система за управление на сигурността на информацията покриваща дейностите на централния офис по управление на дейностите по проектиране, дистрибуция, инсталиране, пускане в експлоатация, обучение, гаранционен и извънгаранционен сервиз на телекомуникационни системи и оборудване в областта на комуникациите и телефонните централи, контактни
центрове, локални мрежи, структурни кабелни системи и интегрирани мрежи за глас и данни, включително дистрибуция, инсталация, конфигурация, пускане в
експлоатация, обучение и поддръжка на телекомуникационен софтуер.

Алфа – 2000 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: ISMS/14515/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение.

АР АЙ ТИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 386/16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на сървърни системи, системи за архивиране, компютърни системи и периферни
устройства. Интеграция и консолидация на ИТ системни ресурси. Предоставяне на решения за мониторинг, управление, защита и поддръжка на сървъри, комуникационни и информационни ресурси. Одит, проектиране, разработване и поддръжка на софтуер. Внедряване, миграция и консолидация на информационни системи. Софтуерни консултации.

АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 340-15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Продажба на самолетни билети, хотелско настаняване, туристически и съпътстващи услуги.

Атлас Консултинг Холдинг Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: CI/8194IIS
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Информационна сигурност на клиентски и фирмени данни при предоставянето на данъчни консултации, счетоводство, одит, обучение и управление на проекти. Декларация за приложимост от в. 3/01.10.2014.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.