НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Подкрепа чрез оборотен капитал
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 25.02.2019

Списък на сертифицирани български фирми по ISO 27001 с валидни към момента сертификати

общо 98 сертификата

азбучен указател: А Б Г Д Е И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ч 

 

АВИАЗО БЪЛГАРИЯ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 353/16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, разработване, внедряване, поддръжка и хостинг на софтуерни
продукти.

Авиейшън Сървисиз България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2005
Сертификат No: SOF6014866/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Предоставяне на услуги по наземно обслужване – физическа и документална обработка, складиране и проверка за сигурност на товари и поща (включително специални и опасни товари) и наземен транспорт. Складиране под митнически контрол на пратки (входящи, изходящи и транзитни товари). Търговско представителство на авиокомпании във връзка с превоз на товари и поща.

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 348/15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Създаване, поддържане и усъвършенстване на Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите.
Административно обслужване на физически и юридически лица, свързано с регистрите на Агенция по Вписванията.

АКСИДИА АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 394/17
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Анализ, проектиране, разработване, тестване, внедряване и поддръжка на информационни системи и софтуерни продукти.

АЛКОМ-ТЕХ ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 215/13
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Система за управление на сигурността на информацията покриваща дейностите на централния офис по управление на дейностите по проектиране, дистрибуция, инсталиране, пускане в експлоатация, обучение, гаранционен и извънгаранционен сервиз на телекомуникационни системи и оборудване в областта на комуникациите и телефонните централи, контактни
центрове, локални мрежи, структурни кабелни системи и интегрирани мрежи за глас и данни, включително дистрибуция, инсталация, конфигурация, пускане в
експлоатация, обучение и поддръжка на телекомуникационен софтуер.

Алфа – 2000 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: ISMS/14515/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение.

АР АЙ ТИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 386/16
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, доставка, въвеждане в експлоатация и поддръжка на сървърни системи, системи за архивиране, компютърни системи и периферни
устройства. Интеграция и консолидация на ИТ системни ресурси. Предоставяне на решения за мониторинг, управление, защита и поддръжка на сървъри, комуникационни и информационни ресурси. Одит, проектиране, разработване и поддръжка на софтуер. Внедряване, миграция и консолидация на информационни системи. Софтуерни консултации.

АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 27001:2013
Сертификат No: 340-15
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Продажба на самолетни билети, хотелско настаняване, туристически и съпътстващи услуги.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.