НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 584 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3 4

Анди БГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 173782
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: -
Обхват на сертификата: Продажби, монтаж, инженеринг, обслужване и сервиз на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъп, хотелски интегрирани системи, паркинг системи, озвучаване, сигнално-охранителни системи, сградна автоматизация, телефонни и комуникационни мрежи и централи, слаботокови и електроинсталации.

Анико ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 2632 ТМ
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и поддържане на хидромелиоративни и хидротехнически ВиК и енергийни обекти; жилищни и промишлени сгради, пътища, обекти от инженерната инфраструктура и опазване на околната среда.

Антично наследство ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: BAS EMS V 433-1
Сертификатор: Верификация EООД
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Проектиране, реставрация и консервация на движими и недвижими културни ценности. Проектиране и изпълнение на инфраструктура на недвижими културни ценности и други видове туристически атракции. Консултантски услуги, свързани с културни ценности.

Апекс 11 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6007374/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с асемблиране, ремонт и сервиз на електрокари и мотокари. Продажба на нови електрокари и мотокари и резервни части за тях. Продажба на стелажно оборудване и заваръчни консумативи.

Арбанаси АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6006911/C
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с производство на: нетъкани технически текстили за автомобилна, мебелна и шивашка промишленост и строителството; подови покрития и филтри.

Арексим Гарден ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368037/В2
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с производството на на слънцезащитни прозоречни изделия.

Арексим ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368037/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с разработването и производството на пластмасови изделия и инструментална екипировка. Производство на слънцезащитни прозоречни изделия.

Арексим Инженеринг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368037/ A1
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с разработването и производството на пластмасови изделия и инструментална екипировка.

АРКА КОНСУЛТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6596/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Инвестиционно проектиране, оценяване за съответствието на инвестиционни проекти, извършване на строителен надзор, изготвяне на технически паспорти на нови и съществуващи обекти, техническо обследване на строежите, прединвестиционни проучвания и инвеститорски контрол.

Арни Брадърс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368196/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с инсталиране и ремонт на електрически, пожароизвестителни, компютърни и комуникационни мрежи.

Арома АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 170223
Сертификатор: LRQA
Консултант: ББЦУК
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с разработване и производство на козметични и парфюмерийни продукти и средства за лична хигиена.

Арте.Док ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: BG.120928E/U
Сертификатор: Bureau Veritas Certification
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Писмени и устни преводи от и на различни езици. Заверка на документи в институциите на Република България и съответните консултации.

АС-ДС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: TRBA 110 0119
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане, реконструкция и изпитване на електрически инсталации и ел. табла за ниско, средно и високо напрежение, системи за автоматизация на процеси, вентилационни и климатични инсталации; търговия с продукти за тях; център за професионално обучение; орган за контрол от вид "С".

Асо Глобал Секюрити ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/14436/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Охрана на физически и юридически лица

Астон Сервиз ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6006095/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с управление на дeйности по събиране и транспортиране на битови, производствени, строителни отпадъци; разделно събиране на отпадъци; подмяна и поддръжка на съдове за битови отпадъци; лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на териториите на общини Столична и Русе; събиране, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци; осигуряване на опаковки за транспортиране на опасни болнични отпадъци.

АТЛАС БАЛКАН ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6036/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изграждане, възстановяване, ремонт, реконструкция, рехабилитация и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, и друга транспортна инфраструктура в областта на инфраструктурното строителство.

Атмикс Бетон ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: СУОС-301-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на бетон

Атмикс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: СУОС-273-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на бетон.

Атоменергоремонт ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 751100459
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: -
Обхват на сертификата: Ремонт, монтаж, поддържане на енергетично оборудване- турбини, генератори, трансформатори, електродвигатели, помпи, арматура, тръбопроводи, топлообменници, електромонтажни дейности, топлоизолации. Производство, поддържане, ремонт, преустройство на съоръжения с повишена опасност, нестандартно оборудване, резервни части и възли. Проектиране, инженеринг, строителни и монтажни дейности, производство и монтаж на метални конструкции.

Атрим ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: СУОС-293-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Анестиева ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на сгради и съоръжения.

страници:   1 2 3 4

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.