НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 584 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3 4

Адлон Билдърс Къмпани ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6012440/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани със строителството на жилищни и административни сгради.

Аемтех ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 05111
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Производство и монтаж на машини, метални конструкции и съоръжения

Ай Ви Сейлингс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368437/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с извършване на довършителни строителни дейности. Производство на окачени фасади и AL и PVC дограма. Продажба на материали за довършителни строителни дейности.

Ай Ди Ем ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF03680740/2/E
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с изграждане, ремонт и инженеринг на енергийни обекти до 750 kV.

АКВА ЕКОПРОЕКТ СИСТЕМС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6455/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, консултиране, управление и контрол на доставката и създаване на: системи и съоръжения за пречистване на води, водоснабдителни и канализационни системи, напоителни системи и съоръжения. Геоложки и хидроложки проучвания.
Консултантски и управленски услуги, свързани с експлоатацията на пречиствателни станции за води и водоснабдителни и канализационни системи.

Аква Темпус ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: BG120082E/1
Сертификатор: BVQI (Dasa - Zert)
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Инфраструктурнои и хидротехническо строителство. Строителство и ремонт на сгради и съоръжения. Инженерингова дейност.

АКВА ТЕРА КОНСУЛТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6180/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, проучване и консултантска дейност в областта на: инженерната геология, геотехниката и хидрогеологията; сондиране за геоложки, хидрогеоложки проучвания и изграждане на водовземни съоръжения и пиезометри; проектиране на укрепителни съоръжения и заздравяване на земната основа. Геотехнически изследвания и полеви изпитвания: стандартизирани пенетрационни изпитвания и динамични изпитвания. Лабораторно изпитване на строителни почви за показателите: обемна плътност, специфична плътност, стандартни плътности, водно съдържание, граници на протичане и източване, зърнометричен състав, компресионни и консолидационни свойства, якост на срязване, пропадъчност, коефициент на водопропускливост на свързани почви и всички произтичащи от преките лабораторни анализи изчислителни показатели. Екологична оценка. Оценка въздействието на околната среда.

Акватек ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 44 104 061261-001
Сертификатор: TUV NORD CERT GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и инженерни услуги по проектиране и конструиране на басейни, аквапаркове, СПА центрове и фонтани. Търговия с части и консумативи за бани, басейни и оборудване за аквапаркове, СПА центрове и фонтани. Техническа и химическа поддръжка на басейни, аквапаркове, СПА центрове и фонтани.

АКСИДИА АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6056/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Анализ, проектиране, разработване, тестване, внедряване и поддръжка на информационни системи и софтуерни продукти.

Александър 49 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 2850-2 А/ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Гражданско и промишлено строителство, газопроводи
и топлопроводи. Заготовка на арматура. Търговия със строителни материали.

Александър Медика ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 4600 M
Сертификатор: CERTIND SA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Внос, търговия и сервиз на медицинско оборудване, апаратура и консумативи.

Александър МТВ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368416
Сертификатор: LRQA
Консултант: КЮ ЕМ ЕС – БЪЛГАРИЯ ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани със земекопна и транспортна дейност, рекултивация на терени, ниско строителство.

Алес-Ем ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/11197/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане и ремонт на В и К инсталации. Предоставяне на услуги със строителна механизация.

Алуком АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368088/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТУФ КОНСУЛТ ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с производство на прецизни алуминиеви отливки чрез леене с противоналягане, ниско налягане и високо налягане, включително механична обработка.

Алфа - 2000 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/11163/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помоща на сигнално-известителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение.

Алфа Съплай ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EM-8556
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Генерален корабен снабдител, техническо снабдяване за кораборемонтни и корабостроителни заводи, предлагане на кетъринг услуги за пасажерски, фериботни и военни кораби.

Алфа – 2000 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/14514/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение.

Алфатекс Л ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5506/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в промишленото и гражданското строителство.

Андезит ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6013054/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности включени и свързани с проучване на нови находища и експлоатация на кариери за строителни и скално-облицовъчни материали. Извършване на пробивно-взривни работи. Продажба, съхранение, транспорт и охрана на промишлени взривни материали за граждански цели. Проектиране и производство на бетонови изделия. Продажба на скална маса, скален блок и фракции. Строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти и съоръжения.

Андела АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: 12/007
Сертификатор: Ен Джи Ен ООД
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на инертни материали.

страници:   1 2 3 4

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.