НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 587 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

Х.С.С. ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5729/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране и градоустройство; строителство и въвеждане в експлоатация на жилищни, обществени, промишлени, енергийни и инфраструктурни сгради и съоръжения. Проучване, проектиране, строителство, ремонт и рехабилитация на железопътна и пътна инфраструктура (железопътни и трамвайни линии, стоманобетонни и стоманени мостове, тунели, метрополитен, пътища и други
съоръжения). Строителство на газопроводи, пречиствателни и хидромелиоративни съоръжения. Управление на: производството на инертни материали, бетонни и стоманобетонни елементи, метални конструкции, арматурни заготовки. Услуги със
строителна механизация.

Хефти Металс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6133/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Придобиване, механично преработване, съхраняване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Хефти Металс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6133/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Придобиване, механично преработване, съхраняване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Хидком АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 426484 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, производство и продажби на хидравлични крикове, фасадни скелета и обезопасителни елементи за строителството.

Хидро - Девин АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/11145/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Пътно строителство. Изграждане на ВиК инсталации. Производство и доставка на бетонови и циментови разтвори. Добив, преработка и търговия с инертни материали. Строителство на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Хидроенергийна Компания АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/13353IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство. Изграждане на водноелектрически и фотоволтаични електрически централи.

ХИДРОИЗОМАТ АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6404/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство и ремонт на обществени, жилищни и промишлени сгради, и прилежащата им инфраструктура. Изпълнение на инфраструктурни обекти. Продажба и доставка на материали за строителството, хидроизолационни и топлоизолационни системи и битумни продукти в строителството.

Хидроинжект ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13322/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Сема - М ЕООД
Обхват на сертификата: Сондажно-инжекционни, торкретни, хидроизолационни работи. Укрепителни мероприятия - изпълнение на пилоти, шлицови стени и анкери при свлачища, срутища и ново строителство. Изграждане на пречиствателни станции. Инженеринг в областта на гражданското, хидротехническото и тунелното строителство. Изграждане и реконструкция на напорни и безнапорни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях.

ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6423/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изпълнение на строежи на жилищни,обществено обслужващи и промишлени сгради и прилежащата им инфраструктура, ел. мрежи и съоръжения, благоустройствена инфраструктура – канализация и водопроводи,хидротехнически съоръжения, съоръжения за пречистване на отпадни и питейни води, депа и преработвателни съоръжения за отпадъци.

ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5830/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни, обществено-административни, промишлени и търговски
сгради. Довършителни и ремонтно-строителни дейности, полагане на хидроизолационни системи. Дистрибуция на хидроизолационни системи и материали K?STER BAUCHEMIE AG.

ХИДРОРЕМОНТ-ИГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-5092/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Подводни, инженерни и драгажни дейности. Изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения. Строителство и ремонт на промишлени и граждански обекти.

ХИДРОСИСТЕМ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-4960/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране и ремонт на промишлени обекти. Проектиране, строителство и ремонт на граждански обекти. Строително монтажни и инженерно-подводни работи на хидротехнически обекти и консултантски услуги свързани с тях.

Хидростроител ПА ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368492/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с промишлено и гражданско строителство. Строителство, ремонт и реконструкция на инфраструктурни обекти. Хидротехническо строителство.

Химически продукти ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6007492/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с управлението на производство, конфекциониране и търговия със строителни и технически изолационни продукти. Консултиране, отнасящо се до приложенията на изолационните продукти. Търговия със строителни материали.

Химически продукти ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6007492/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство, конфекциониране и търговия със строителни и технически изолационни продукти. Консултиране, отнасящо се до приложенията на изолационните продукти.
Търговия със строителни материали.

Химкомерс Инженеринг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 312336 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: БГИК ООД
Обхват на сертификата: Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи и инсталации; газопреносни мрежи; телекомуникационни системи; безтраншейно полагане на тръби.

ХИМПРОЕКТ ДЕВНЯ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3582/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Комплексно проектиране на промишлени обекти.

ХКС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/16119IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Производство на трикотажни облекла.

Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/13928IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Производство на хляб и хлебни изделия за търговия на едро.

Хлебопроизводство СЗ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: CI/14006IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Производство на хляб и хлебни изделия. Търговия на едро със захар, захарни и шоколадови изделия, мед, зърнени храни и храни на зърнена основа, сурово тестени храни, варива, пресни, замразени, сготвени, консервирани, изсушени и ферментирали плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови сокове, нектари, конфитюри, мармалади, желета и компоти, изсушени подправки, картофи и кореноплодни, нишесте, чай, кафе, какао, безалкохолни напитки, натурална минерална, изворна и трапезна вода, боза, трапезна сол, ядкови плодове и маслодайни семена, оцет, хлебна мая, готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.