НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 587 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Университетско издателство Св. Климент Охридски

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/15957IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Дизайн, предпечат, коригиране, печат, довършителни /книговезки/ процеси и разпространение на полиграфически изделия.

Унивърсъл Билдинг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 05107
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строителство на жилищни, промишлени и административни сгради. Ремонтно-възстановителни дейности на сгради и съоръжения.

УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3773/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултантска дейност и проектиране на вик мрежи и съоръжения и пречиствателни станции за отпадъчни води. Производство на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води.

УОТЪР ТЕХНОЛОДЖИ МС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6519/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултации и управление на инфраструктурни проекти, свързани с изграждане на хидротехнически и пречиствателни съоръжения за всички видове води и течности. Доставка, монтаж и поддръжка на екологично оборудване, технологично оборудване за пречистване на води и автоматизация на процесите.

УРБАН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6386/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и извършване на строителен надзор. Проверка и контрол на доставените и влагани в строежите
строителни продукти. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълнявани строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството. Изготвяне на технически инвестиционни проекти. Управление на проекти в строителството. Изготвяне на концесионни и маркетингови анализи и на тръжна документация за обществени поръчки и концесии. Подготовка, управление, изпълнение и отчитане на проекти с международно, европейско или национално
финансиране и консултиране на евентуални бенефициенти. Консултантски услуги, свързани с проучване, планиране, проектиране, изграждане и управление на техническа, транспортна и производствена инфраструктура.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.