НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 584 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2 3 4

СавантЕлбул България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13379/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултански и инженерингови услуги в областта на строителството, включващи: управление на проекти; управление на разходи; стратегическо консултиране; комплексно проектиране (включително проучване, архитектурно и градоустройствено планиране) и авторски надзор; управление и координация на гаранционно обслужване; експертни услуги в областта на: жп пътища и жп гари, автогари, интермодални и товарни терминали, пътища летища, пристанища, граждански, промишлени, енергийни и хидротехнически обекти, инженерна инфраструктура, водоснабдяване и канализаация, пречистване на водите, транспорт, архитектура, благоустройство и устройство на територията, бизнес, търговски, жилищни, офис и развлекателни сгради и/или комплекси, околна среда, складиране и обработка на отпадъци консултации по и разрешаване на спорове.

Саварона ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: TRBA 110 0084
Сертификатор: TUV Rheinland Bulgaria
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Ново строителство и реконструкция на сгради, пътища и инфраструктура.

САНО И ПИ СИ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3398/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране, инженеринг и строителство на жилищни, търговски и обществени сгради и съоръжения и прилежаща инфраструктура, включително инсталиране, изграждане, реконструкция и подмяна на отоплителни, вентилационни
и климатични инсталации; изграждане, реконструкция и подмяна на водоснабдителни и канализационни мрежи и инсталации, пречиствателни станции за отпадни води и пускането им в експлоатация. Реализация на инвестиционни проекти. Консултантска
дейност, свързана с инвестиционния процес. Инженерингова дейност, осигуряване на цялостни решения и доставка на електротехнически продукти. Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане. Автоматизация на обекти, линии и съоръжения. Доставка на кабелни изделия, електроапаратура ниско, средно и високо напрежение, кабелна арматура и електроинсталационни материали.

Санта Марина АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13351/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт и поддръжка на сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура.

Свемар ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6008892/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с проектиране, изграждане и поддръжка на напоителни системи. Озеленяване, благоустройство и поддръжка на частни и обществени обекти (паркове, градини, водни обекти).

Свилоцел ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0170240/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с производство на избелена сулфатна листова целулоза от широколистна дървесина под регистрираната марка “Svilocell”®.

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5982/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изграждане, експлоатация, поддръжка и ремонт на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, водопречиствателни модули и други
хидротехнически съоръжения. Обща строителна дейност.

Сензор-Найт Индустриъл EООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6011832
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с разработване и производство на високотемпературни сензори за автомобилната индустрия.

Си Ви Ем - Консулт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-4957/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Си Комерсиал 7 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/16355IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Вита контрол ЕООД
Обхват на сертификата: Производство на бисквити, сладки рула, сухи пасти и петифури за търговия на едро. Търговия на едро и дребно с шоколадови и захарни изделия.

Сивен България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/15488E
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Дизайн, производство и продажба на спортно, униформено и специално работно облекло с или без кожени аксесоари. Дизайн, производство и продажба на чорапи.

Сиди ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-5300/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изработване и монтаж на метални конструкции. Бластиране, боядисване и нанасяне на покрития на метални и бетонови повърхности.

Сиенит - механизация и автотранспорт ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6005397/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани c предоставяне на автотранспортни услуги и услуги със строителна техника. Инфраструктурно ниско строителство в т. ч. строителство на благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство, изпълнение на строежи от транспортната инфраструктура, събаряне и разчистване на сгради и техническа рекултивация на терени и промишлени обекти.

Сиенит ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368188/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейности включително и свързани с: Комплексен инженеринг в строителството: главен изпълнител на проекти за изграждане на промишлени, жилищни и обществени комплекси и сгради; инфраструктурни, екологични, енергийни и селскостопански обекти; ниско строителство, пътища, благоустрояване. Проектриане. УКомплексен инженеринг в строителството: главен изпълнител на проекти за изграждане на промишлени, жилищни и обществени комплекси и сгради; инфраструктурни, екологични, енергийни и селскостопански обекти; ниско строителство, пътища, благоустрояване. Проектриане. Услуги със строителна механизация.

Сийтрейд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: K-EM-1752
Сертификатор: Европейска Сертификация България ЕООД
Консултант: Интер Консулт Нова ЕООД
Обхват на сертификата: Полагане на подови настилки, стенни покрития, топло и хидроизолации, полагане на антикорозионни и противопожарни покрития, полиране на бетонови и естествени подови настилки.

Сика България ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/12202/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговска дейност на строителни продукти и системи: добавки за бетон, замонолитване и анкериране, възстановяване и защита, конструктивно усилване, фугоуплътняване и еластично лепене, корозионна защита, хидроизолации, индустриални подове, покривни системи, екипировка за тунелно и минно дело.

Сиконко Билдинг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368030/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с управление на инженерингова дейност, проектиране и строителни обекти.

Сикън ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/16145IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Витаконсулт България ЕООД/Финвера ООД
Обхват на сертификата: Производство и търговия на оборудване, машини и елементи за металообработка, инструментална екипировка и резервни части. Производство и търговия на оборудване за хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.

СИЛОР АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6224/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство и търговия с химически продукти.

Сим Адвайс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 05112
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти, консултантски и проектантски услуги

страници:   1 2 3 4

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.