НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 587 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

П и М Консултинг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: 179676-2015-AE-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на продукти и комплектни водоснабдителни, канализационни и отоплителни станции; инсталации и системи. Изработване на системи за повишаване на налагането във водоснабдителни и противопожарни системи.

Пали Пест Протект ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: СУОС 05001
Сертификатор: OTC
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Унищожаване и контролиране на числеността на вредни инсекти и вредни гризачи в затворени помещения и открити площи; унищожаване на патогенни микроорганизми във външна среда и бърдконтрол.

Пандора ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368499/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: ADS Consult
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с изграждане, поддръжка и ремонт на електрически уредби, трафопостове и съоръжения, външни и вътрешни електрически инсталации, улично и парково осветление.

ПАНОВ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-5090/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия, доставка и монтаж на: театрални столове, обзавеждане за конферентни зали, градски инвентар и осветителни тела. Доставка на съдове за отпадъци.
доставка, монтаж и поддръжка на професионално кухненско оборудване, инвентар и обзавеждане (мебели и текстил). Доставка на бяла и черна техника. Доставка и монтаж на спортни и фитнес съоръжения. Строителство и ремонт на сгради за жилищни, офисни и производствени нужди и прилежащата им инфраструктура. Изграждане на метални конструкции и трибуни. Изграждане и поддръжка на екопътеки и прилежаща инфраструктура. Изграждане на парни инсталации и монтаж на котли. Ремонт на обществени сгради. Изграждане и проектиране на детски и спортни площадки. Проектиране на жилищни, офисни, производствени и обществени сгради, магистрални водопроводи и канализация. Озеленяване, паркоустрояване, изграждане и поддържане на зелени площи.

Пападопулос и Син ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/14420/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Обработка, търговия и монтаж на скално-облицовъчни материали.

ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСKИ ФЛОТ АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5768/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Услуги по търговска експлоатация и техническа поддръжка на кораби, чартиране, агентиране, брокераж, спедиция, корабни комуникации и окомплектоване на кораби с екипажи. Освидетелстване на спасително и противопожарно оборудване. Влекачни услуги. Сервизиране на корабно радионавигационно и комуникационно оборудване.
Морско обучение и квалификация.

Партньори - А.Т. ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/14517/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Строително монтажни работи – Първа група строежи от III ÷ V категория.

Пен д’ор АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: СУОС-267-01/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство на дълготрайни кроасани, пресен и замразен хляб, питки, хлебчета, багети, закуски и сладкарски изделия.

Перфект Строй ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6011955/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма. Производство и монтаж на слънчеви колектори за топла вода.

Петров 95-Юри Ненчев ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 2932 M
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи, участие в реконструкция на промишлени и жилищни сгради и мебелно производство.

ПЕТРОМАР АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6156/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Бункероване на горива в черноморските и дунавски пристанища, и техните акватории.

Пи Ес Ай АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368045/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани със строителство и ремонт на писти, местостоянки и рулежни пътища на летища, автомагистрали, пътища и улици, както и осигуряване на свързаната с това инженерна инфраструктура. Добив и производство на необходимите суровини и материали за осъществяване на дейността на Дружеството (инертни материали). Производство и полагане на асфалтови смеси. Монтаж на пътни принадлежности. Пътно поддържане. Поставяне на пътна маркировка. Изграждане и подмяна на външни и вътрешни водопроводни и канализационни мрежи и хидротехническо строителство.

ПИКСИ СТРОЙ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6256/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строително проектиране. Високо и ниско строителство. Строително – монтажни и довършителни работи. Инфраструктурно строителство.

Пирдопинвест ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3700/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на промишлени, жилищни и обществени сгради и съоръжения.

Пластимо АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368167/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Алфа Куолити Инт. ООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с проектиране и производство на пластмасови бутилки и изделия за бита и промишлеността; формоване на експандиран полистирен във вид на плочи, блокове, опаковки и изделия за еднократна употреба; ламиниране на ЕПС плочи във вид на панели. Проектиране и изработване на инструментална екипировка.

ПОВВИК ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6340/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Консултантски услуги в областта на околната среда и устойчивото развитие: Оценки за въздействието върху околната и социалната среда; Екологични оценки;
Оценки за съвместимост с предмета и целите на защитените зони; Проучване, поддържане и управление на защитени зони и територии; Екосистемни услуги; Теренни проучвания и пробовземане; Картиране и мониторинг на биоразнообразието; Пространствено планиране и анализи; Географска информационна система (ГИС);
Анализи и моделиране на компоненти и фактори на околната среда; Здравословни и безопасни условия на труд; Изготвяне на заявления за издаване на разрешителни свързани със законодателството по околна среда; Предпроектни и проектни проучвания в областта на околната среда; Разработване на стратегии, програми, планове и проекти свързани с управлението на компоненти и фактори на околната
среда и регионалното развитие; Екологични одити и Дю Дилижънс; Изготвяне на социално-икономически и финансови анализи; Повишаване на административния капацитет и провеждане на обучения; Организиране и провеждане на мониторинг на околната среда; Разработване на планове за ангажиране на заинтересовани страни; Изготвяне на специализирани преводи и други услуги в областта на околната среда
и устойчивото развитие.

Политрансфер Електрик ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/16083IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Разработка и производство на електротабла, кутии и аксесоари за електрически кабелни системи. Търговия с електрически кабели, проводници, превключватели, електроматериали и оборудване. Електроизграждане на мрежи. Строително-монтажни работи, строително-ремонтни и довършителни дейности. Инфраструктурно и пътно строителство.

ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5699/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, реконструкция, рехабилитация, ремонт и поддръжка на
инфраструктурни обекти и обекти на промишлено и гражданско строителство.

Практик ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: СУОС-234-02/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, строително монтажни и ремонтни дейности. Изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност. Продажба и ремонт на металорежещи и ел. инструменти и машини. Изработка и монтаж на метални изделия и конструкции. Проектиране, монтаж и сервиз на газови инсталации. Производство и продажба на съоръжения, конструкции и елементи за площадки за игра, детски съоръжения.

ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5945/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектантски услуги, включително: строителни обекти, транспортна инфраструктура, специализирани обекти, линейна инфраструктура и сходни. Управленско консултиране, консултантски услуги, включително юридически консултации в областта на линейната инфраструктура и проекти, финансирани от различни донори. Подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти. Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки. Обучение, проучвания и анализ. Обследване на строежи за установяване на характеристиките им и изготвяне на технически паспорти.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.