НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 584 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Община Две Могили

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: HU09/3885
Сертификатор: SGS
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Местно самоуправление, административно и правно обслужване на физически и юридически лица.

Община Созопол

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/12238/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Административно обслужване на населението - физически и юридически лица. Управление на въздействието върху околната среда.

Община Търговище

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: HU08/3643
Сертификатор: SGS
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Местно самоуправление, административно и правно обслужване на физически и юридически лица.

Община Черноочене

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: PRIMECERT J-001008 BG
Сертификатор: PRIME CERT GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Административно обслужване и местно управление на държавата.

Общинска администрация Варна

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: HU08/3653
Сертификатор: SGS
Консултант: Интер Консулт Нова ЕООД
Обхват на сертификата: Административно-правно и информационно обслужване на граждани и юридически лица.

Общинска администрация Велико Търново

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: HU08/3647
Сертификатор: SGS
Консултант: Интер Консулт Нова ЕООД
Обхват на сертификата: Административно и информационно обслужване.

Общинска администрация Генерал Тошево

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: HU08/3656
Сертификатор: SGS
Консултант: Интер Консулт Нова ЕООД
Обхват на сертификата: Административно обслужване и информиране на гражданите и юридическите лица за административното обслужване.

Общинска администрация Елин Пелин

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3653/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.

Общинска Администрация Смолян

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3873/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Административно, правно и информационно обслужване на физически и юридически лица.

Овергаз Инженеринг АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF170107/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Топ Мениджмънт Адвайзорс ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с управление на проекти, консултиране, супервизия, проектиране, доставка, строителство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на тръбопроводи за газ, нефт, нефтопродукти, водопроводи, канализационни и отоплителни системи и съпътстващи съоръжения. Проектиране, производство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на газоизмервателни и регулаторни станции. Доставка на материали и оборудване за изброените системи.

Омикс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5123/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Транспорт на петролни продукти.

Оптима Нова ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6013201/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с почистване на административни и производствени сгради и съпътстващи услуги.

Осъм АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368016/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с проектиране и производство, механообработка и монтаж на отливки от сив и сферографитен чугун.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.