НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 584 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

Надин - Желязков ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 176456-2015-AE-BGR-RvA
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: ИнтерКИТ консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и ремонт на водопроводи, канализации, газопроводи, пътно строителство, строителство на обществени сгради.

НАР ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6111/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и строително-монтажни работи.

НЕКСАС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6467/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Доставка, проектиране, производство, монтаж и сервиз на високо ефективна отоплителна, вентилационна и климатична техника. Изграждане и сервиз на
хладилни и газови инсталации, водопровод и канализация. Изработка на изделия от метал.

НЕКСТ ЛЕВЪЛ КЪНСТРАКШЪНС ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5695/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Железопътно, инфраструктурно, хидротехническо и гражданско строителство.

НЕКТОН 2 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6306-S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради. Строежи от високото строителство, прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Ремонт на пътища, ЖП линии и подкранови пътища. Строежи от енергийната инфраструктура. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо, строителство и опазване на околната среда. Проектиране и изграждане на ВиК системи и съоръжения, и инсталации за пречистване на
отпадъчни води. Производство на детайли и фасонни части за водопроводи, канализации, помпени и пречиствателни станции за отпадни води. Търговия със строителни материали.

Нео Титан ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: 2948 M
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Сметосъбиране и сметоизвозване, разделно събиране на отпадъци от опаковки, миене и метене, озеленяване, поддържане на паркове и градини, третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на депо за твърди битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване.

Нивел ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368173/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Витамина България ООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани със строителство, ремонт и реконструкция на жилищни, обществени и промишлени сгради. Реставрация и консервация на сгради.

НИКИКА-90 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-4803/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изработка на всички видове електрически табла, разпределителни касети и пултове за управление. Търговия с електроматериали, кабели и проводници. Производство на ПВЦ и алуминиева дограма, метални врати, шкафове, решетки, парапети и огради.

Никмар Кънстракшън ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/16272IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Проектиране и строителство в обхват: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; строителство на сгради за развлечения и спорт, комплексно изграждане на сгради със спортно предназначение, спортни комплекси и спортни зали. Строежи от транспортната инфраструктура; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици и съоръжения към тях; изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, паркове, градини, места за отдих, пешеходни зони и алеи. Строежи от енергийната инфраструктура. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда. Продажба на строителни материали. Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води и ВиК системи.

Нисан София ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/12272/BG/2
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Доставка, търговия, гаранционно и следгаранционно обслужване на автомобили марка Nissan, резервни части и консумативи за тях.

Нитинг Еволюшън ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6014072/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с производство на изделия от плетива.

Нова Трейд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368369/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности включени и свързани с разработване и производство на газирани и негазирани безалкохолни напитки, студен чай, енергийни и спортни напитки, плодови напитки, UHT стерилизирано мляко и UHT стерилизирани млечни напитки.

НТСС - Консултинженеринг ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: ЕMS/12234/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Консултантски услуги по оценяване на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, включително и за обекти паметници на културата и такива в защитени зони. Строителен надзор и инвеститорски контрол, включително и за обекти паметници на културата и такива в защитени зони. Изготвяне на технически паспорти на строежите, съгласно действащите регламенти.

Ню Енерджи Проджектс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5914/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт и поддръжка на осветителни и LED системи. Продажба на осветителни тела.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.