НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 587 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

 

ЛАЗЕР ПЛЮС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6469/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изработка на метални сувенири и детайли чрез лазерно рязане и гравиране.

ЛАЛЕВ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6361/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Производство на метални конструкции и изделия.

Ланд - Дизайн - Марияна Драганова ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13340/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и търговия с цветя, дървета и храсти за външно озеленяване. Изграждане и поддържане на паркове и градини, зелени площи и зони за реакция, озеленяване.

Ландшафт Консултинг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2009
Сертификат No: EM-8783
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Ландшафтни проекти, изграждане и поддържане на зелени площи, изработка и поддръжка на автоматизирани поливни системи, търговия с декоративна растителност.

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3803/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Предоставяне на дейности от летищен оператор в съответствие със закона за гражданското въздухоплаване, включително и дейности по наземно обслужване, търговска дейност, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи.

Личев ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EM-5366
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и монтаж на мебели.

Лобут АК - Лобутов, Конярски и Сие СД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368241/B
Сертификатор: LRQA
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани със строителство на жилищни и офис сгради, туристически и промишлени обекти и подземна инфраструктура към тях. Строителство на благоустройствена инфраструктура. Изграждане и ремонт на електрически съоръжения и мрежи ниско, средно и високо напрежение (до 1000V и над 1000 V). Търговия с електрически материали.

Ловамед груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3913/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Търговия с медицински изделия. Обезвреждане на болнични отпадъци чрез изгаряне, стерилизация и дезинфекция.

Лорив ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3912/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Пране на болнично бельо и постелъчен инвентар. Химическо чистене, пране и гладене.

Лукс Клининг Тийм ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/14440/BG/
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Абонаментно и еднократно почистване и поддръжка на хигиената, почистване на витрини и фасади. Доставка на препарати и хигиенни консумативи.

ЛУКСИМА ГРУП ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6112/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Почистване на административни, промишлени и жилищни сгради и други обекти. Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали и изделия. Проектиране и интензивно поддържане на екстериорно и интериорно озеленяване.

ЛЮНИК ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6189/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт, реконструкция и поддържане на ВиК мрежи, депа за отпадъци, инфраструктурни обекти от пътната и уличната мрежа, площади и паркове. Услуги със строителна механизация. Транспортна дейност. Комплексно почистване на административни, търговски и жилищни сгради и открити площи.

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.