НОВИНИ

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Членски внос за 2018 година - Физически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 587 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

Калев - 48 - Иван Калев ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/15849IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Производство на храни на зърнена основа – готови за консумация тестени, малотрайни и трайни сладкарски изделия за търговия на едро. Приготвяне и доставка на готови за консумация ястия. Кетъринг. Организация и реализация на болнично и ученическо столово хранене.

Калистратов груп ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/14533/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, ремонт и реконструкция на: строежи от високото строителство, прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от транспортната и пътната инфраструктура и съоръженията към тях; строежи от енергийната инфраструктура; строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. Изграждане и ремонт на инсталации. Дейности по събаряне и разрушаване, земни работи, сондиране и пробиване. Реконструкция на недвижими културни ценности с категория «световно и национално значение», както и сгради в границите и охранителните зони на археологически резервати извън урбанизирани територии.

Капитол Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/14519/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство, реконструкция и ремонт на жилищни, промишлени и административни сгради и прилежаща инфраструктура. Изграждане и поддръжка на улици, площади и паркови алеи. Изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК мрежи и хидротехнически съоръжения.Изграждане на строежи от енергийната инфраструктура.

КАР СТРОЙ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6332/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Търговия, доставка и монтаж на мебели. Търговия и доставка на спално бельо, одеяла, възглавници и текстил. Търговия и доставка на кожени изделия.
Строителство и ремонт на сгради от високото строителство (жилищно, обществено- обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Строителство и ремонт на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване. Извършване на конструктивни, инфраструктурни строително–ремонтни дейности, полагане на хидроизолации и топлоизолации, изграждане на детски и спортни
площадки. Проектиране на жилищни и обществени сгради, детски и спортни площадки. Озеленяване, паркоустрояване, изграждане и поддържане на зелени площи.

КАР ТРАНСПОРТЕР ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6258/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Международни и вътрешни автомобилни превози, в това число планиране, организация и извършване на логистични услуги на нови и употребявани автомобили. Международна и вътрешна спедиция.

Караман ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13373/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Agalar Ltd./Eurox ProMark Consulting Ltd.
Обхват на сертификата: Промишлено и гражданско строителство и търговия с ВиК и строителни материали.

КАРИМПЕКС-1 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5890/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения; безизкопно полагане на тръбопроводи; строителство на обекти от енергийната инфраструктура и благоустройство; високо строителство: жилищно, обществено и промишлено, както и прилежащата им инфраструктура; изпълнение на изкопни работи; полагане на хидроизолационни и геосинтетични материали.

Карина - 4 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/16121IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Производство на флакони и капачки от пластмаса.

Карлсберг България АД - Пивоварна Пиринско пиво

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368363/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с производството на светло и премиално пиво.

Карлсберг България АД - Пивоварна Шуменско пиво

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368357/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Интегрити Консултинг ООД
Обхват на сертификата: Дейности включващи и свързани с производството на светло, тъмно и премиално пиво.

Каро Трейдинг ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/14523/BG/R
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения към тях. Строителство на хидротехнически, хидромелиоративни и пречиствателни съоръжения. Строителство, ремонт, реконструкция и поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на улици, пътища, съоръжения и принадлежности към тях, и прилежаща инфраструктура. Строителство, ремонт и модернизация на обществени, административни и жилищни сгради. Строителство, реставрация и консервация на инфраструктурни, туристически, археологически обекти и обекти паметници на културата. Специализирани строителни дейности по изграждане и закриване на сметища за неопасни отпадъци.

Каскада ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF0368401/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: ТМ КОНСУЛТ ЕООД
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с рециклиране на пластмаси. Търговия с първични и рециклирани пластмаси.

Каст Футура - БГ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: СУОС-280-01/017
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и търговия с компоненти за газови уредби - термодвойки за сигурност, запалителни свещи, горелки и аксесоари.

Каучук АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5401/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на каучукови смеси, технически каучукови изделия, каучукови транспортни ленти, маркучи и инструментална екипировка.

КВП - Груп ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13327/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, инфраструктурни обекти и хидротехнически съоръжения

Кид Плюс ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS/13394/BG
Сертификатор: CSB Ltd.
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и довършителни работи на жилищни, обществени, административни, търговски и офис сгради. Изграждане, ремонт и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи, съоръжения, пречиствателни станции и прилежаща инфраструктура. Производство, монтаж и ремонт на дограма.

КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6319/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Проучване, проектиране, доставка, продажби, монтаж и поддръжка на климатична, отоплителна, вентилационна техника, сградни електрически инсталации, интериорно и екстериорно осветление и BMS – системи за сграден мениджмънт на жилищни,
търговски и промишлени сгради. Проучване, проектиране, доставка, продажби, монтаж и поддръжка на фотоволтаични инсталации.

КЛИФ ИНВЕСТ ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5789/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Строителство на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура. Производство на врати, мебели и дограма.

КМД ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6005454
Сертификатор: LRQA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани със сметосъбиране, разделно събиране на отпадъци от опаковки, дезинфекциране на съдове, транспортиране на отпадъци, включително и опасни, временно съхраняване на отпадъци. Миене и метене на улици. Зимно поддържане (зимно дежурство и работа при зимни условия), снегопочистване и опесъчаване. Отпушване на канализация и почистване на септични ями.

КНС - КЕРИЕР НЕТУЪРК СЪЛЮШЪН ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6259/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Международни и вътрешни автомобилни и интермодални превози. Международна и вътрешна спедиция.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.