НОВИНИ

Общо събрание на Сдружение “Клуб 9000”
още »

Членски внос за 2018 година - Юридически лица
още »

Справочник сертифицирани фирми

последна актуализация 27.09.2017

Списък на сертифицираните български фирми по ISO 14001 с валидни към момента сертификати

общо 584 сертификата

азбучен указател: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю  0-9

страници:   1 2

Далия ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 2606 TM
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Възпроизводство на горите и ползване на дървесина от горския фонд. Лесокултурни дейности и озеленяване. Изграждане и поддръжка на паркове и градини.

Дамасцена Розбио ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 14.0031.026
Сертификатор: Certification Association "Russian Register"
Консултант: Емест ООД
Обхват на сертификата: Отглеждане и преработване на етерично-маслени култури – роза и лавандула; производство и търговия на сушени листа от роза и лавандула1; производство и търговия с розово масло и вода и лавандулово масло и вода. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Дар-80 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 15735 M
Сертификатор: CERTIND
Консултант: Балтов Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Проектиране, изграждане и ремонт на подземни, вътрешни и външни кабелни линии и електрически съоръжения, изграждане и ремонт на ВиК инсталации и отклонения, хоризонтален сондаж и произ водство на LED осветителни тела за вътрешен и външен монтаж.

ДДД Контрол 66 ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 05094
Сертификатор: OTC
Консултант: TQM Ltd.
Обхват на сертификата: Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и фумигация

ДДД-1 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/11076IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Контрол на вредители и птици. Унищожаване на насекоми, гризачи и други вредители. Дезинфекция на жилища и други сгради.

ДЕБУЛКО ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2015
Сертификат No: EMS-6510/ANS
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Маркетинг, продажби, проектно-конструкторски разработки, дизайн и производство на метални изделия за бита, офиси, магазини и заготовки, получени от съпътстващи технологични операции.

Декра-Строй ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/13288IЕ
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Business Solutions Box Ltd.
Обхват на сертификата: Проектиране, строителство, рехабилитация и реновиране на строежи. Управление на дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на смесени и сепарирани битови и строителни отпадъци. Поддържане чистотата на територии за обществено ползване. Измиване и дезинфекция на съдове за отпадъци. Почистване на нерегламентирани сметища и рекултивация.

Денкщат България ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: SOF6013757/A
Сертификатор: LRQA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Дейности, включващи и свързани с консултантски услуги и обучения, изготвяне на доклади, стратегии и проучвания в областта на устойчивото развитие, опазване на околната среда, системи за управление на околната среда, инвентаризация на парникови газове, управление на отпадъците, оценка на жизнения цикъл на продукти, опазване на природата, управление на заинтересовани страни и устойчиво строителство.

ДЕНТАЛ КОМЕРС ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3842/AN
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Внос и дистрибуция на медицински изделия. Внос и дистрибуция на лекарствени продукти за хуманна употреба в съответствие с добра дистрибуторска практика (2013/C343/01).

Дженерис АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2005
Сертификат No: СУОС-211-01/016
Сертификатор: Сертификация ЕАД
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Инженерни дейности и технически консултации. Консултиране, свързано с подготовка и отчитане на проекти, финансирани от фондове на ЕС и други донорски програми. Финансово-икономически анализи и маркетингови проучвания. Изготвяне на стратегии, програми за развитие. Предоставяне на юридически консултации.

Дженеръс Ауто ЕАД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: CI/13425IE
Сертификатор: Certification International (UK) Ltd.
Консултант: Дегри Консултинг ЕООД
Обхват на сертификата: Продажба на автомобили, резервни части и аксесоари. Сервизиране на автомобили.

Джи Ес Малмгрен Интериърс ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-3752/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране и производство на тръбна и корпусна мебел.

ДИ ДЖИ ЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5909/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Механична обработка и производство на метални изделия и изработка на щанци.

Диана Комерс 1 EООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 449385 UM
Сертификатор: DQS GmbH
Консултант: Куолити Консулт ЕООД
Обхват на сертификата: Строителство и строителни услуги.

ДИВЕЛЪПЪР ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6203/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Високо и ниско строителство. Строително – монтажни и довършителни работи. Инфраструктурно строителство.

ДИЕЛ ТРЕЙД ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5511/S
Сертификатор: RINA
Консултант: -
Обхват на сертификата: Изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в промишленото и гражданското строителство.

Дилмано Дилберо АД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 6056 B /ESC CERT
Сертификатор: ESC Cert GmbH
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Производство и търговия с консервирани плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови сокове, бутилирани доматени сосове и пюрета, консервирани готови плодови и зеленчукови храни.

ДИМ - 93 ООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: 176533
Сертификатор: DNV GL AS
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Проектиране, производство и монтаж на електропроводни мрежи и кабелни линии до 110kV включително. Бетонни и метални трансформаторни станции, трансформаторни постове и подстанции до 110kV включително. Производство на стомано-решетъчни стълбове и ремонт на силови трансформатори. Проектиране, изграждане и поддържане на улично, парково и районно осветление. Извършване на търговия с електрически материали и електрическо оборудване, полимерни и стъклени изолатори. Извършване на електрически измервания и пусково-наладъчни работи.

Диммар Трейд ЕООД

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-5603/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Транспортно спедиторски услуги, организация на товаропретоварни операции, митническо представителство.

Дино 90 - Росен Несторов ЕТ

подробна информация »

Стандарт: ISO 14001:2004
Сертификат No: EMS-6219/S
Сертификатор: RINA
Консултант: Самостоятелно
Обхват на сертификата: Пране и гладене на обществено, болнично бельо и работно облекло.

страници:   1 2

Информацията в сайта – за сертифицираните фирми и за публикуваните новини и съобщения, е предоставена от съответните организации, които носят отговорност за нейната достоверност. „Клуб 9000” отговаря за точното представяне на получената информация.

Повече информация за сертифицираните фирми можете да получите от съответната сертифицираща организация.